K Harfi İle Başlayan Özlü Sözler

Kaşgarlı Mahmut Sözleri , Divanı Lügatit Türk Sözleri

Kaşgarlı Mahmud Sözleri Kaşgarlı Mahmut’un Sözleri ve Divânu Lügati’t-Türk’de yazdığı ata sözleri, Türk uluslarının ortak ano­nim kültür, san’at ve edebîyât ürünleridirler. Atasözleri insanlara yol gösteren insanın hayat karşısında nasıl ve…
Read more