18 Mart Sözleri

0
1322
views
18 Mart Kutlama Sözleri

Tarihin en büyük dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ ni anma günü. En büyük kahramanlık örneğinin görüldüğü ve vatan uğruna nice kanların döküldüğü Çanakkale Zaferi bu gün. Bu özel gün için biz de sizler için en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi Sözlerini hazırladık.

Sayfa İçeriği; 18 Mart sözleri Atatürk, 18 Mart sözleri facebook, 18 Mart sözleri tumblr, 18 Mart sözler, 18 Mart kutlama sözleri, 18 Mart Çanakkale sözleri kısa, 18 Mart Çanakkale zaferi sözleri Atatürk, 18 Mart 1915 Atatürk sözlerini bulunmaktadır.

Çanakkale Savaşı

1915-1916 yıllarında Gelibolu yarımadasında gerçekleşen Osmanlı ve İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen savaş Çanakkale Savaşıdır. Bu savaş kara ve denizden gerçekleşmiştir.

İtilaf Devletleri: Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul’u ele geçirip Osmanlıyı savaş dışı etmek ve boğazların kontrolünü ele geçirerek Rusya’da ki Bolşevik isyanından ötürü çara yardım götürmek istemektedir. Savaş sonunda iki tarafta çok ağır kayıplar vermiştir ancak zafer Osmanlı’nın olmuştur.

18 Mart Çanakkale Sözleri

Bu savaş 1.dünya savaşının en kanlı bölümlerinin geçtiği bölümüdür. Türk milletinin zaferlerle dolu tarihine altın harflerle yazılan bu savaş sonucunda:  1.Dünya savaşı uzamıştır, İtilaf Devletleri kaybedebildiğini görmüştür.

Çanakkale savaşı dünyada eşine az rastlanır cinsten deniz ve kara muharebelerine sahne olmuş bir savaştır. Aynı anda bir çok siyasi emel güden ve çok fazla askeri kahramanlığa sahne olmuş bir savaştır ve yine geçmişte olduğu gibi o zamanda da Türkler üzerinde oynanan siyasi emeller sonuçsuz kalmıştır ve zafer kanla yazılmıştır.

18 Mart Çanakkale Zaferi Özlü Sözleri

Çanakkale Savaşları, Avustralya ordusunun gelişimine birçok etkide bulunmuştur. İlk olarak Avustralya ordusu kuvvetlerinin bir yabancı tarafından değil, bir Avustralyalı subay tarafından idare edilmesini temin edecek bir uygulamaya başlanmıştır. Ve Çanakkale olayları, bu uygulamayı başlattı. Avustralyalı Yarbay D. M. HORNER


Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir.  / Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MIKI


Müttefiklerin gayreti kalmamıştır. Türkiye insan menbalarını (kaynaklarını) sarf ederek bitab (bitkin) kalmış, müttefikler, his solunur derecede zayıflamamışlardır. Fakat Çanakkale Muharebesi’nin Rusya’nın akıbeti ve Balkanlar’daki tesiriyle Türkler müteselli olabilirler.   / Larşer


18 Mart Sözleri

Çanakkale Muharebelerinde Türk ordusunun başında daha başlangıçtan itibaren orayı, üç kez ve yalnız kendi inisiyatifiyle kurtarmış olan Türk Başbuğu (Atatürk) bulunmuş olsaydı, bu gün tarih, bir Çanakkale Savaşı yerine, karaya ayak basmasıyla beraber, akim kalan bir Çanakkale teşebbüsünden bahsederdi.   / M. Şevki Yazman


Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme! Bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur’an okuyor bilmeyenler Kelime-i şahadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şahadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur.   /  Mustafa Kemal Atatürk


Avrupa diplomasisinin çıkmazlarında ihtiyatla yolunu arayan ve Avrupa Devletleri’nin birbirine düşmüş meclislerinde kendi lehinde fırsatlar kollamaya çalışan ürkek ve tereddütler içindeki Osmanlı, artık yerini, dimdik adeta mağrur ve kendine güvenen, kendi hayatını yaşamaya azmetmiş, Hıristiyan düşmanlarına tam bir istihfafla bakan şahsiyete bırakmıştı.   / Alan Moorhead


>>> 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü Mesajları


Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir!   / Necmettin Halil Onan


Avrupa’da hiç bir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.   / General Tawshend


Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körü körüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız.   / İngiliz Başbakanı Asquith


Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. / Sami Paşazade Sezai


Yenilmez İngiliz donanmasının uğradığı akıbetten komutanlar değil, strateji kurallarını ihmal eden devlet adamları sorumludur. Boğazlar ve Trakya bölgesinde altı Türk kolordusu varken, donanmayı tahkim edilmiş bir Boğaz’dan geçirmek ve Boğaz kıyıları işgal edilmeden beş tümenlik bir Kuvve-i Seferiye İstanbul’a getirmek planının şansı çok azdı.   / General Fahri Belen


Çanakkale Boğazı’ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Martı aralıksız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki hasar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cephane durumu ciddiyetini koruyordu.  / Robert Rhodes James


Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu.  / General Fahri Belen


Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum.  / Churchill


Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!   / Mehmet Akif Ersoy


Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.   / Winston Churchill


Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se’bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşmanın taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. / Alman Generali Liman Von Sanders


Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. / Mehmet Akif Ersoy


Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.  / Mustafa Kemal Atatürk  


Çanakkale Zaferi Sözleri

“Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor” diyen askere; Yüzbaşı; “Tüfek sağlam oğlum senin parmağın kopmuş” denilen kahramanlık destanıdır ÇANAKKALE


Düşmanına hayran eziklerin bitirdiği, Bir “Devrin Şeref” mücadelesidir 18 Mart Ümmetin “izzet” savaşıdır. Müslüman Türk millleti için Vatan toprak parçası değildir. Dini, Dili, Namusu, İzzetidir.


Çanakkale menüsü Ahh her seferinde içim sızlar.. Yutkunurum nefes alamam Vatan size minnettar..


Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.


Duygusal 18 Mart Sözleri

Hani herkes yazıp çiziyor ya Vatanın her zerresi için Herşeyini gözünü kırpmadan Feda eden Cennetin bekçileri Bizler sizlere ne yapsak asla Hakkınızı ödeyemeyiz Ruhunuz şad olsun. Vatan Size Minnettar.. https://www.kalptensozler.com/18-mart-sozleri.html


Düşmanda İmkan vardı …. ” Mehmetçik de İ M AN ! ” Saygı ve Rahmetle anıyoruz.


Çanakkale sütteki bebeğini bırakıp “Bebem bensiz yaşar ama vatansız yaşayamaz” deyip cepheye koşan anaların yeridir.. Çanakkale Geçilmez kılanlara selam olsun..


Yoktu ! Gemimiz,Uçağımız,iman dolu yüreğimiz vardı ve vatan aşkı yetti iblislere… Ruhunuz şad olsun,vatan size minnettar..


Öyle bir dinle ki için titresin!!!!! Eğer titremiyorsa için ozaman sen; -Türk değilsin -Vatan değilsin -Ana baba yâr değilsin -Evlat eş dost değilsin -Şehid oğlu şehid değilsin ….!!


>>> Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Sloganlar


Çanakkale Mahşeri Bir İSTİKLAL Savaşıdır Ölüme bu kadar gülümseyerek giden bir milleti daha göremezsiniz Düşman belli Düşman açık Öldük ama olduk Bugün İSTİKBAL Mücadelesi Veriyoruz Düşman sinsi Düşman hain Ya öleceğiz Ya olacağız.


Toprağın altında SİZ Üstünde BİZ Bu Bayrağı nereye İstersek dikeriz ELHAMDÜLİLLAH


“Çanakkale, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir Milletin bağımsızlığının ve Egemenlik aşkının ibret verici Kahramanlık destanıdır.”


Savaşmaktan kaçınır, kim varsa alnı kara; Kan dökmeyi bilenler hükmeder topraklara… Kazanmanın sırrını bilmiyorsan git, ara, “Çanakkale” ufkunda, “Sakarya” toprağında.


Yastığımız mezar taşı Yorganımız kar olsun Biz bu yoldan döner isek Namus bize ar olsun


Eli kınalı yavruların asil kanlarıyla dalgalanan o bayrağın hakkını heba etmeyin.


Çanakkale’de ki 16-17 yaşındaki çocukların havalı sevgilileri yoktu. ”O olmazsa yaşayamam” dedikleri tek şey VATANDI.


“Aziz Milletimizin cesaretini, merhametini, basiretini ve adaletini, destanlaşan hayatlar ile dünya tarihine Çanakkale Geçilmez mührünü vurduğu yerdir Çanakkale.”


18 Mart 1915 ben gitmezsem VATAN elden gider diyen ölüme SeveSeve yürüyen ecdadın 7Cihana karşı yazdığı DESTANDIR


Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın;gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın !


Bütün öğrencileri şehit olan liseler İzmir, Konya, Trabzon ve Galatasaray liseleri 1915’te hiç mezun vermeyen liseler olarak tarihe geçmiştir.. Defterlere ‘dönemediler’ diye not düşülmüştür.


Çanakkale Savaşında 3 evladını şehit verip, 14 yaşındaki son evladını cepheye uğurlayan ana. Şu garibanlığa bakın ki, üstte yok, elde yok, ayakta yok! O haldeyken bile bu vatanı teslim etmedi analarımız! Atalarımız!


Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.


”Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor” diyen askere; Komutanı tarafından ”Tüfek sağlam, oğlum senin parmağın kopmuş ”denilen bir kahramanlık destanıdır Çanakkale.


Savaşmaktan kaçınır, kim varsa alnı kara; Kan dökmeyi bilenler hükmeder topraklara… Kazanmanın sırrını bilmiyorsan git, ara, “Çanakkale” ufkunda, “Sakarya” toprağında.


Bir Anne düşün ki Ciğerparesine ; “Eğer bayrak inecekse, ezan dinecekse, gitte gelme geri gelme oğul” desin. Allah onlardan razı olsun.


Bugün bu Vatanda nefes alıyorsak, Çanakkale’de nefessiz kalanlar sayesindedir…


Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.


Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.


18 Mart Sözlerini yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

İlgili Sayfalarımız 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama Mesajları , 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama Metinleri

Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Pinterest 

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here