Ahilik Haftası Kutlama Mesajları

0
4499
views
Ahilik Haftası Kutlama Mesajları
Ahilik Haftası Kutlama Mesajları

Fazileti ve çalışkanlığı esas alan Ahilik Teşkilatı’ nın Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir, Bu haftaya özel Ahilik Haftası Kutlama Mesajları değişik kutlama mesajlar arayanlar için yayınlıyoruz. Ahilik değişen sanayi ve ticaret hayatına rağmen öngördüğü erdemlerle Türk Milleti’ nin karakterini ortaya koymaktadır.

Sayfa İçeriği; Ahilik haftası kutlama mesajları, Anlamlı Ahilik Haftası Kutlama Mesajları, Ahilik haftası kutlama mesajları tıwıtter, Ahilik haftası kutlama mesajları dürüstlük, Etkili Ahilik haftası kutlama mesajları, Güzel Ahilik haftası kutlama mesajları yazımızda bulabileceksiniz.

Ahilik Nedir?

Ahilik kardeşlik ve doğruluk demektir.

Ahilik sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde, temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan, Türk Milletine has sosyo-ekonomik bir sistemdir.Ahilik iyi ahlakın, doğruluğu, kardeşliği, yardımseverliği kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzendir. Ahilik Türk tarihinin son bin yılın kültürüdür. Ahilik aynı toplumda bulunan insanları kaynaştıran, yaklaştıran ve dost edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgudur.Bu noktada Ahilik Kültürünü, bu değerleri özümsememiz, yaşamamız ve yaşatmamız lazım.

Ahilik Teşkilatının Ortaya Çıkışı

Hangi çağda ve yerde olursa olsun toplumda en önemli konu, o toplumun sosyal ve ekonomik durumunun ahlakla bütünleşerek yükselmesidir. Bu konu, güvenliğin, haber alma, iletişim, yolların ve taşıt araçlarının ilkel ve yetersiz olduğu o çağlarda büsbütün önem kazanıyordu.

Bu koşullar altında yurttaşlara yurt sevgisi ve onu koruma, ülkede sanatı ticareti ve türlü meslekleri geliştirme yeteneği vermek için çok çaba harcamak gerekiyordu. Ülkenin ileri gelenleri, düşünürleri, halkı her tür tehlikelere karşı güçlendirmeye ve örgütlendirmeye çalışıyorlardı.

Ahilik Haftası Kutlama Mesajları
Ahilik Haftası Kutlama Mesajları

Bu gereksinmeler, Türklerin Asya’dan çıkıp Anadolu’ya gelişlerinden sonra büsbütün önem kazandı; çünkü Anadolu, bu yeni gelen Türkler için, çevre, iklim, din, kültür vb. yönlerden bambaşka ve yepyeni koşulları kapsayan bir yerdi. Böyle bir bölgede kısa sürede her yönden kendilerini tanıtma durumunda idiler. Onların, Selçuklu Türkleri olarak bu yeni yurtlarında kur­dukları en köklü, en etkili sosyo-ekonomik kurum, Ahilikti. 

Orta Asya’da hüküm süren Oğuz Yabgu Devleti yıkılınca, Oğuz Türkleri yavaş yavaş Selçuklu egemenliği altına girerek Anadolu’ya göç etmeye başladı. Ekseriyeti göçebe olan Oğuzlar, kopup geldikleri Orta Asya steplerine benzediği için daha çok Orta Anadolu kırsalını mesken olarak tercih ediyorlardı. Dolayısıyla Orta Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşması hızlı olurken, şehirlerde bu dönüşüm yavaştı. İslam dini de, yerleşik hayatı gerekli kılıyordu. İşte bu sebeple, göçebe Türkmenlerin İslamlaşma sürecini hızlandırmak, Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmek, şehirlerde yaşayan Rum ve Ermeni tacirleriyle rekabet edebilmek amacıyla ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle Ahi teşkilatı Anadolu’da kuruldu. Kısacası Anadolu’da Ahiliğin şekillenmesi ve köylere kadar teşkilatlanması politik ve sosyo ekonomik bir mecburiyetin ürünüdür.

Ahilik Haftası Kutlama Mesajları

Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak temennisi ile 19 Eylül Ahiler haftası kutlu olsun

Bu kardeşlik ve doğruluk ilkesi ile ticari ahlakı, paylaşmayı ve dayanışmayı gösterir. Ayrıca, 2023 hedeflerine güvenli ve istikrarlı adımlarla yürüyen Türkiye’nin manevi muhafızı ve sağlam yapı taşlarından biri olmaya devam edecektir. Bu nedenle esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere bütün milletimizin ahilik haftasını kutluyorum.

Ahilik Haftası Kutlama Mesajları
Ahilik Haftası Kutlama Mesajları

Din,dil,ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen,herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesi olan Ahilik haftası kutlu olsun.

Toplumun en büyük mihenk taşı olan esnaf kardeşlerimin Ahilik Haftası kutlu olsun. Ahilik kültürünü yaşayan ve yaşatan tüm esnaflarımıza

Tüm esnaf, sanatkâr ve zanaatkarlarımızın Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı kutlu olsun

Bir meslek örgütü olmasının yanında manevi terbiye ocağı olan, bu terbiyeyle esnaf ve sanatkarımızın yanında halka elini, kapısını ve sofrasını açık tutmayı salık verirken dilini, gözünü ve belini bağlı tutmasını öğütleyen Ahilik Kültürü’nün hatırlanması, yaşatılması dileğiyle Ahilik anlayışını kutluyorum.

>>> Muharrem Ayı Mesajları 

İyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik. Ahilik Haftası kutlu olsun…

Anadolu’ da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettiren, Müslüman-Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim eden Ahilik teşkilatını Haftasını Kutlarım.

Özü; toplumu yakınlaştırmak, kaynaştırmak olan Ahilik Haftası tüm esnaf kardeşlerimize kutlu, işleri hayırlı ve bereketli olsun.

Ahilik Haftası vesilesiyle, medeniyet tarihine Türk kültürünün armağan ettiği bu güçlü mirasın gelecekte de korunmasını temenni ediyor, asırlardır barışın merkezi ve Dünyada ilk ticaretin yapıldığı yerlerden birisi olan ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkârlarımızın “Ahilik Haftasını” kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. https://www.kalptensozler.com/ahilik-haftasi-kutlama-mesajlari.html

Ahilik Değerlerimizi Kuşanmaktır.” Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı Kutlu Olsun.

Ahilik Haftası Tebrik Mesajları

Ahilik haftası kutlu olsun. “Ahinin eli, kapısı,sofrası açık olmalı, gözü,beli ve dili kapalı olmalı”

Ahilik Kültürü toplum hayatımızın ortak paydasıdır. Esnafımızın Ahilik Haftası kutlu olsun.

Toplumun en büyük mihenk taşı esnaflarımızın Ahilik Kültürü Haftası kutlu olsun.

Ahilik Hafta Mesajları
Ahilik Hafta Mesajları

Asırlardır devam eden kültürel zenginliklerimizden Ahilik geleneğinin taçlandırıldığı Ahilik Haftası kutlu olsun

“Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak İle çalışıp bizi geçen bizdendir” düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi ile günümüzde esnaf ve sanatkârlarımıza kılavuzluk eden kalptensozler.com Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle anıyor, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın ahilik haftasını ve esnaf bayramını en içten dileklerimle kutluyor,  ahiliğe esas olan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum.

Yüzyıllardır devam eden bu güzel geleneğin halen yaşatılıyor olması ve geleceğe de aktarılıyor olması çok önemli. Ahilik Haftası kutlu olsun

Toplumsal huzurun ve refahın sağlamasında Ahilik geleneğinin önemi inkâr edilemez. Bu önemli haftada Ahilik kültürünü kendi adıyla bütünleştiren Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle anıyor, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın haftasını kutluyorum. Hepsine bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum”

Ahiliğin asıl kurucusu olan Ahi Evran ve Ahi Şeyhi Şeyh Edebalı’nin öğütleriyle yaşatılmaya çalışılan örgütü olan ahilik haftası kutlu olsun

Ahilik: Rızkın onda dokuzu ticarettedir diyen peyğamberimizin sünnetine riayet ederek ticaret yapmaktır. Ahilik haftası kutlu olsun.

13.Yüzyıldan bu yana Ahilik geleneğinin aslını teşkil eden paylaşımcılığı yaşatmak; bizlerin asıl görevleri arasında olması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlarımızın ahilik geleneğini yaşatmaya çalışmalarını temenni eder, tüm esnaf ve sanatkarının Ahilik Kültür Haftasını kutlar, hayırlı işler dilerim.

Ahilik Haftası Mesajları

AHİLİK dürüstlüğün azmin abidesi olmasıyla birlikte,teşkilatlanmanın sanayi ve zanaatkarlığın da öncüsü olmuştur.Ahilik haftası kutlu olsun

Hak ile sabır dileyen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Ahilik Haftası Kutlu Olsun.

Her sabah Bismillah ile açılır dükkanımız, Ahi evrandır bizim pirimiz sultanımız Bütün esnaflarımızın Ahilik haftası kutlu olsun. Bol kaznçlar

Ahilik Haftası Kutlama Mesajı
Ahilik Haftası Kutlama Mesajı

Sanat,ticaret ve mesleğin,olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir alaşımı olan Ahilik Haftası, esnafımıza kutlu olsun.

İnsanı, hayatın merkezine alan yardımsever ve beraberlikten yana olan tüm esnafların Ahilik Haftası kutlu olsun.

Ahi Evran idi,ulu pirleri,  Âlim Edebali bundan birleri;  Bosna’dan Kırım’a var tesirleri  Ahilik, adalet demekti.Ahilik Haftasi kutlu olsun

>>> Kerbela ve Hz. İmam Hüseyin’ i Anma Mesajları

Osmanlı’dan bu yana kültürümüzün,medeniyetimizin temel direği olan tüm esnaf ve zanaatkarlarımızın Ahilik Haftası kutlu olsun.

Bu toprakların geçmişten günümüze kadar getirdiği en büyük kültür miraslarından biri olan Ahilik Haftası kutlu olsun.

Unutulmamalıdır ki esnaf ve sanatkarımız ekonomimizin bel kemiğidir. Sanayileşmemizin, kalkınmamızın çekirdeğidir. Ahilik, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Bu duygu ve düşünceler ışığında, başta tüm esnaf ve sanatkarımız olmak üzere tüm milletimizin Ahilik Haftasını kutluyorum.

Dünden bugüne değin, yeni nesillere de yol gösterecek olan Ahilik geleneği 2023 hedefimize de öncülük edecektir. Ahilik Haftası kutlu olsun.

“Akıl-Ahlak yolunda ilim ile çalışıp bizi geçen bizdendir.” (Hz. Ahi Evran-ı Veli) Ahilik Haftası kutlu olsun!

“Ahilik Değerlerimizi Kuşanmaktır.” Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı Kutlu Olsun.

Ahilik haftası kutlu olsun. Ahilikle ticaretin ahlakını kardeşliğin kitabını bin sene önce Türkmen dervişlerle yazdık.


Ahilik Haftası Kutlama Mesajları yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz..

Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Pinterest 

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here