Aşure Günü Kutlama Mesajları

0
3282
views
Aşure Günü Mesajları
Aşure Günü Mesajları

Muharrem ayını dua ve ibadetler ile geçiren milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği Aşure Günü geldi ve çattı. Anlamlı güne özel Aşure Günü Kutlama Mesajları kalptensozler.com’ da bulabilirsiniz. Aşure Günü mesajları ile bugünün coşkusunu sevdiklerinizle beraber yaşayarak onlara güzel sözler iletebilirsiniz.

Sayfa İçeriği; Aşure günü kutlama mesajları, Dini aşure günü kutlama mesajları, Etkili aşure günü kutlama mesajları, Oruç aşure günü kutlama mesajları ve Aşure günü kutlama mesajları kısa bulabileceksiniz.

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. İnanca göre Şiîlik’te önemli bir figür olan İslam peygamberi Muhammed’in torunu İmam Hüseyin Kerbelâ’da muharrem ayının onuncu gününde şehit edilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur… (Müslim, “Sıyâm”, 202)

Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım. (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte… Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş… (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Alevî inancında Aşûre Günü ve Muharrem Mâtemi

Alevîlerde, Hüseyin’in Kerbelâ’daki acısı başta olmak üzere On iki İmamlar’ın acılarını anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur.

Muharrem Matemi’nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu’nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin’in kurtulması ve Ali’nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah’a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.

Aşurenin hikâyesi ise şu kıssaya dayanmaktadır

Oğulları olan, Sam, Ham ve Yasef kendisine iman etmelerine karşın Kenan ve kavminden pek çok kimse ona inanıp iman etmez. 1000 seneden fazla Allah’ın emirlerini kavmine tebliğ etmesine karşın ne yazık ki çok zulme uğrar ve onların alaylarına maruz kalır. Sonunda kavmini Allah’a şikâyet eder. Allah, Hz. Nuh’a çok büyük bir gemi yapmasını emreder. Ve ona yardım etmesi için Cebrail (as) kendisine yardımcı gönderir.  

Hz. Nuh emre itaat ederek büyük bir gemi yapar ve kendisine iman eden ne kadar mümin varsa onları gemiye bindirir. Her cinsten birer çift hayvanı da yanlarına alır. Ve Allah sonunda büyük tufanı koparttır. Gökten yağan yağmurlar ve yerden fışkıran sular bütün yeryüzünü kaplar.Ten nur’un kaynaması ile gemi hareket eder. Sadece gemiye binen müminler kurtulur. Gemi aylarca suda kalır Bu zaman zarfında yanlarına aldıkları yiyecekler tükenmeye başlar. Geriye kalan yiyecekleri bir kazanda toplayarak bir çorba pişirmeye başlarlar.

Aşure Günü Meydana Gelen Hadiseler

10 Muharrem Aşûre günü, Muharrem ayının onuncu günü olup o günde şu mühim hâdiseler husûle gelmiştir:

  • Arşu’l-a‘lâ, kürsî, levhu’l-mahfûz, yedi kat semâ ve dünyânın yaratılması,
  • Hz. Âdem (a.s.)’a hayat verilmesi,
  • Hz. İdrîs (a.s.)’ın semâya kaldırılması,
  • Hz. Nûh (a.s.)’ın tufândan kurtarılması
  • Hz. İbrâhîm (a.s.) ve Hz. İsmâîl (a.s.)’a cennetten koç indirilmesi,
  • Hz. İbrâhîm (a.s.)’ın, Nemrût’un ateşinden selâmete erdirilmesi,
  • Hz. Eyyûb (a.s.)’ın belâlardan kurtarılması,
  • Hz. Mûsâ (a.s.)’ın, Fir‘avn’un denizde boğulması ile ondan kurtarılması,
  • Hz. Yûnus (a.s.)’ın balığın karnından çıkarılması,
  • Mahşer Muharrem ayının 10. günü (Aşûre günü) kurulacaktır. İnşâallâh.

Aşûre Günü Hadis-i Şerif ve Sözler

Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif)

Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve’l-Terhib 2/116)

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. (Hadis-i Şerif)

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. (Hadis-i Şerif)

Kim akrabaları ile ilişkisini kesmiş iken Aşure günü onları ziyaret ederse Allah’ü Teala ona Zekeriyye (A.S.) ve İsa (A.S)’ın nasibini verir.Ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki Peygambere Aleyhimüsselam komşu eder.” (Hadis-i Şerif-Şir’atül-İslam Şerhi)

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur. (Hadis-i Şerif)

Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız,çünkü o, Allah’ü Tealanın günler arasında Aşure mübarek bir gündür.O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan Meleklerin,Şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir.” (Hadis-i Şerif-Şiratül-İslam Şerhi)

Aşure Günü Kutlama Mesajları

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği her yıl Muharrem in 10. günü kutlanan aşure günü kutlu olsun.

Şehitlerin serçeşmesi,Enbiyanın bağrı başı,Evliyanın gözü yaşı,Hasan ile Hüseyin’dir.”Aşure günü kutlu olsun.Allah birliğimizi daim etsin

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Şehitlerin ve Cennet gençlerinin efendisi Hz Hüseyin Efendimizin şehadeti olan Aşùra günü kutlu olsun.

Aşure Günü Kutlama Mesajları

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşure Günü kutlu olsun

Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Bolluğun, bereketin ve paylaşmanın simgesi Aşure Günü kutlu olsun..

Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.

Her kim Muharrem ayının birinci ve onuncu Aşû-ra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü’l-celâl Hazretleri’nin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî’ belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır. Aşure gününüz mübarek olsun..

Kazanlar kaynasın, komşular unutulmasın. Aşure Günü kutlu olsun!

>>> Üç Aylar Kutlama Mesajları

Sofralarımızda bolluk bereket lezzet,evlerimizde kalptensozler.com muhabbet ve sevgi saygının devamlı olması dileğimle Aşure günü kutlu mutlu olsun.

Aşure günü kutlu olsun.Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin’e ve Ehl-i Beyt’e selam olsun.

Aşûre günü ve gecesi kutlu olsun. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir.

Herkesin günü aydın rızkı bereketli olsun aşure gününüz kutlu olsun bugün aşure hadi buyurun aşure pişirelim

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

Dini Aşure Günü Kutlama Mesajları

Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun…

Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun.

Allah,bir çok duayı Aşure günü kabul etmiştir.Aşure paylaşmaktır.Dualarınız ibadet ve oruçlarınız kabul,Aşure gününüz kutlu olsun…!

Allah’ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure Günü Kutlama Mesajları
Aşure Günü Kutlama Mesajları

Aşure günü kutlu olsun milletimize ve tüm islam alemine rabbim hayırlara çıkarsın inşaAllah

Muharremin Onuncu gününe Aşure Günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Çünkü Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun.

Aşure; Hüseynî ahlâkı benimseme, Yezidçe hırslara karşı durma günüdür. Aşure günü kutlu olsun

Yiyenlere âfiyet olsun, yedirenlerden Allah râzı olsun… Aşure günü kutlu olsun.

Konu komşuya dağıtılacak aşureler hazır mı? Birlik ve beraberlik getiren Aşure Günü kutlu olsun.

>>> Dini Etkileyici Günaydın Mesajları

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren ve muharrem ayına yetiştiren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Aşure gününüz Mübarek olsun! https://www.kalptensozler.com/asure-gunu-kutlama-mesajlari.html

Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah’a dön. Aşüre günümüz mübarek olsun.

Rabbim bu mübarek Muharrem ayı içersine gizlediği Aşure günü hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin.Selam ve DUA ile … Aşure gününüz hayırlara vesile olsun..

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla dolu Aşure gününüz olsun..


Aşure Günü Kutlama Mesajları yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz..

Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Pinterest 

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here