Atatürk’ ün 19 Mayıs İle İlgili Sözleri

sevgim tarafından tarihinde yayınlandı

Bayram ilan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta her yıl olduğu gibi yine coşkuyla kutlanacak. Türk Milleti’nin kahramanca çarpışmasıyla kazanılan destansı bir mücadele öyküsünün başlangıcı 19 Mayıs’ın yaklaşmasıyla birlikte Büyük önder Atatürk’ ün sözleri de aramaya başlamaktadır.

Sayfa İçeriği; Atatürk’ ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri İngilizce, 19 Mayıs 1919 ile ilgili Atatürk’ ün sözleri, Atatürk’ün 19 mayıs ile ilgili söylediği sözler İngilizce, Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs sözleri yer almaktadır.

Atatürk’ün 19 Mayıs İle İlgili Sözleri

Bu kadar kuvvetli ve zinde bir gençlik içinde kendimi gördüğümden dolayı mutluyum. 1924  / Mustafa Kemal Atatürk


Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz… benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır  /Mustafa Kemal Atatürk


Ben Samsun’u ve Samsun Halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsun’luların hal ve durumlarında gördüğüm gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık ; ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmişti.. / Mustafa Kemal Atatürk


Milletin değerli ve seçkin gençleriyle konuşmak benim için mutluluktur. 1930 (Vakit gazetesi, 11.11.1930)  / Mustafa Kemal Atatürk


Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız da beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir. / Mustafa Kemal Atatürk


>>> 18 Mart Çanakkale Zaferi Özlü Sözler


Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde hiç bir maddi kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milleti’ne güvenerek işe başladım. Samsun’dan Anadolu içlerine kırık bir otomobille gidiyordum… O kırık otomobil Anadolu içlerinde ilerlerken ben daima düşünür ve yaverime “Dağ Başını Duman Almış” marşını söyletirdim. Ben Türk ufuklarından bir gün behemahal bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum. O marşı okutup tekrar ettirmekteki maksadım, Türk’ün bu güneşi doğunca, muvaffak olacağını anlatmaktı. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.II, s.284. / Mustafa Kemal Atatürk


Ey Türk Gençliği! Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni, sonsuza dek korumak ve savunmaktır. 1927 (Nutuk II, s.897) / Mustafa Kemal Atatürk


Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat, beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır. 1937 (Trakya Dergisi, sayı: 9, 1937, s.6)  / Mustafa Kemal Atatürk


Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. / Mustafa Kemal Atatürk


Bugünün gençleri de kahraman atalarına layık olabilmek için gerekirse canlarını verirler. Vatanımızın bir karış toprağı için sel olur akar, ateş olur yakarlar. Önüne çıkacak her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılıkla doludurlar. Cumhuriyetin ve bağımsızlığın yılmaz bekçileridirler. Atatürk ilkeleri ışığı, onun inkılapları yoludur. Bu yoldan asla geri dönmez ve döndürülemezler. / Mustafa Kemal Atatürk


Atatürk’ün ve Gençlik Sözleri

Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. / Mustafa Kemal Atatürk


Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol.. / Mustafa Kemal Atatürk


Atatürk'ün 19 Mayıs Özlü Mesajı

Atatürk’ün 19 Mayıs Özlü Mesajı

19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.  / Mustafa Kemal Atatürk


Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. / Mustafa Kemal Atatürk https://www.kalptensozler.com/ataturkun-19-mayis-ile-ilgili-sozleri.html


Türk gençliğinin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına sesleniyorum. Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Anlamda, fikirde, tarihte bu söylendi. Eğer bugün batı, nihayet teknikte bir üstünlük gösteriyorsa… Ey Türk çocuğu! O suç da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki çok zekisin! Bu belli fakat zekanı unut! Daima çalışkan ol! / Mustafa Kemal Atatürk


Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.  / Mustafa Kemal Atatürk


19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. / Mustafa Kemal Atatürk


Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesisllerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 1919  / Mustafa Kemal Atatürk


Bugün savaştan galip çıkmış şanlı bir ulusun düğün günü gençlik günüdür. bugün güçlü aydın türkiyenin yüreği ve beyni genç olan insanların  …..yıl dönümünü kutladığı şerefli gündür.bizler bayram coşkusu nedeniyle toplanmış yüce türk halkıyız.  / Mustafa Kemal Atatürk


>>> Cumhuriyet Bayramı Mesajları 


Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır  / Mustafa Kemal Atatürk


19 MAYIS Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk safhasıdır.19 mayıs kökleri tarihin en eski çağlarına uzanan türk ulusunun gençleşmesinin simgesidir. / Mustafa Kemal Atatürk


Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur  / Mustafa Kemal Atatürk


Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyleyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça başarılı olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz. 1919 / Mustafa Kemal Atatürk


Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat, zekanı unut, daima çalışkan ol. / Mustafa Kemal Atatürk


Atatürk’ün Samsun Sözleri

Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir . / Mustafa Kemal Atatürk


Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunlular’ın hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık; ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmişti…/ Mustafa Kemal Atatürk

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektir. (Afet İnan, Atatürk’ün B.M.M., S.37) / Mustafa Kemal Atatürk


Gençliği kesinlikle ülkü sahibi ve memleketle ilgili olarak yetiştirmek, herkesin, her devlet adamının başta gelen görevidir. (Kılıç Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri, 1955, s.62) / Mustafa Kemal Atatürk


19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. / Mustafa Kemal Atatürk


Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz… benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. / Mustafa Kemal Atatürk


Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve koruyacak olan sizlersiniz. / Mustafa Kemal Atatürk


>>>>19 Mayıs Sözleri


Millet, millî hakimiyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır diyerek “millet” gerçeğini ortaya koymuştur. (Atatürk’ün Samsun’a çıktıktan 3 gün sonra 22 Mayıs 1919’da Ordu müfettişi olarak, Samsun’dan İstanbul’a gönderdiği raporda


Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözü arkamda kalmayacak! 1923 / Mustafa Kemal Atatürk


Önemli olan ufku görmek değil,ufkun ötesini de görebilmektir!……/ Mustafa Kemal Atatürk


Gençliği kesinlikle ülkü sahibi ve memleketle ilgili olarak yetiştirmek, herkesin, her devlet adamının başta gelen görevidir. (Kılıç Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri, 1955, s.62) / Mustafa Kemal Atatürk


Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. / Mustafa Kemal Atatürk


Atatürk’ ün 19 Mayıs İle İlgili Sözlerini yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Paylaş

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.