Berat Kandili Sözleri

0
1585
views
Berat Kandili Sözleri

İşlenen sevapların kat kat arttığı, edilen duaların kabul gördüğü bu mübarek gecenin heyecanı tüm yurttaşları sarmış durumda. Berat Kandili’nin mutluluğunu eşiyle, sevgilidiyle, arkadaşıyla ve ailesiyle paylaşmak isteyen vatandaşlar internette en güzel Berat Kandili kutlama sözlerini araştırıyor. Bizler de sizler için en güzel ve en anlamlı  Berat Kandili SMS’leri ve hazır sözlerini araştırıp yazımıza ekledik..

Sayfa İçeriği; Mevlid kandili mesajları sözleri, Berat kandili sözleri indir, Kandil mesajları, Kandil sözü, Berat kandili sözleri görselleri, En güzel kandil sözleri, Kandil ve cuma mesajları, Berat kandili sözleri resimli bulabilirsiniz.

Berat nedir

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Berat Kandili Dua Sözleri

Berat Gecesi; Kamerî ayların sekizincisi olan Şaban ’ın on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gecedir.Müslümanlarca mağfiret ve kurtuluş gecesi sayılır. Mü’minler bu gecede ibadet ve taâtla meşgul olarak bir yıllık ömürlerinin muhase­besini yaparak, mükemmel bir insan, olgun bir Müslüman vasfı kazanmak için gelecek günlerine ve hayat işlerine daha düzenli bir istikamet vermek imkânını bulurlar.

Berat Kandili Rivayetleri

Hz. Ali (r.a.)’nin rivayet ettiğine göre Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının yarısındaki gece olunca gecesini kıyamla, gündüzünü oruçla geçirin. Çünkü Allah güneş battığında dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek şöyle der: İstiğfar eden yok mu onu affedeyim? Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim? Bir belaya mübtela olan yok mu onu afiyete kavuşturayım? Şöyle olan yok mu ona şöyle yapayım…” Bu, fecir doğuncaya kadar böyle devam eder. (İbn Mâce, Ebvâbu ikameti’s-salât, 191)

Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir:

“Bir gece Resûlullah (s.a.v.)’ı odada bulamadım. Bunun üzerine dışarı çıktım. Bir de baktım ki Baki kabristanında. Bana “Yoksa Allah ve Resûlü’nün sana haksızlık yapacağını mı sandın?” diye sordu. Ben şöyle dedim: “Gerçekten ben senin eşlerinden birinin yanına gittiğini sandım” Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Yüce Allah, Şaban ayının yarısındaki gece en yakın semaya [rahmetiyle] tecelli ederek Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından fazla kişiyi affeder.” (Tirmizî, Ebvâbü’s-savm, 39)

Ebu Musa el-Eş’arî’nin rivayet ettiğine göre Allah Resûlü şöyle buyurmuştur:

“Allah, Şaban ayının yarısındaki gecede kullarının kalplerine muttali olur. Şirk koşanlar ve aralarında düşmanlık ve kin bulunanlar dışındakileri affeder.” (İbn Mâce, Ebvâbu ikameti’s-salât, 191)

Berat Kandili Duaları

İlahî! “Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır” (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!

Berat Kandili Sözleri

Kardeşlik, dostluk, barış ve sevginin gecesi… Berat Kandiliniz kutlu olsun. Dualar kabul, günahlar affolsun


Affetme, barışma ve şefkat gecesi olan Berat Kandilimiz kutlu olsun.


Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere.Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…


Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beraatı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun! 


Berat Kandili Etkili Sözleri

Aklını al başına gafil olma. Bu iki kapılı handır. Gelen gider giden gelmez. Kimse kalmaz dünyada. Allah herkesi affede. Berat kandili mübarek ola… 


Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek beraat geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. 


Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım. Beraat Kandiliniz hayırlı olsun…


Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.


Ve o güzel gecelerden biri bu gece Bi yerlerde buluşacağız o vakit BERAT gecesi Herkese kutlu olsun.


>>> Kadir Gecesi Mesajları


Tüm İslâm Alemi’nin Berat Gecesi’ni kutlar, bu kutlu günün vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. 


Dini geleneğimizde bir af, merhamet ve mağfiret gecesi olarak kabul edilen Berat Kandiliniz kutlu olsun 


Allah’ın Rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…


Ne zaman ki iyiIikIerimiz keşkeIerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiIikIerIe doIu bir yaşam diIeğiyIe Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun


Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Beraat kandiliniz mübarek olsun.


Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğnden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Beraat kandiliniz mübarek olsun.


Kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…


Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı kalptensozler.com konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Beraat kandiliniz mübarek olsun


Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır:Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı.Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun…


Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, Beraat kandiliniz mübarek olsun.


Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam’ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…


Berat Kandili Dini Sözleri

Duan makbul, sıhhatin daim, kusurun af, imanın kâmil, makamın cennet, komşun Hz. Muhammed (s.a.v) olsun. Beraat Kandilin mübarek olsun…


Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için.. Beraat kandiliniz mübarek olsun.


Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..


En Güzel Berat Kandili Sözleri

Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.


Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Beraat kandiliniz mübarek olsun.


Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam âlemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum…


Şeamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır” Beraat kandiliniz mübarek olsun.


Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…


Kandiller berekettir, umuttur, gözyaşıdır, yakarıştır, özlemdir. Dualarınız kabul, Bearat kandiliniz mübarek olsun.


>>> Berat Kandili Mesajları


Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!


Kar yağıyorsa güvendiğin dağlara, yarın o dağlarda Rabbin sana rengârenk çiçekler verecek demektir. Berat kandiliniz mübarek olsun.


Varlığı ebedi olan Yüce Allah’ın Yüce katına dualarımızın iletilmesine vesile olan Berat Kandiliniz Mübarek olsun


YARAB! Bizleri Regaib’le sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren kullarından eyle. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun


Ülkemize milletimize ve ailemize huzur mutluluk getirmesi dileği ile Berat kandiliniz kutlu olsun


Her saniye azalan ömrün her nefesinde artan imana sahip olmak ve Allahın affına erişebilmek duası ile, Berat Kandiliniz mübarek olsun


Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun.. https://www.kalptensozler.com/berat-kandili-mesajlari.html


Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun…


Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel, berat geceniz mübarek olsun.


Yitirilmiş ve özlemle beklenen umutlara elçilik edecek bu gecede, en ulaşılmaz gördüğün hayallerine, parlak güneşin doğması dileğiyle. İyi kandiller. Berat Kandilin mübarek olsun…


Berat Kandili Sözlerini yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Miraç Kandili Mesajları ,  Cuma Gecesi İçin Mesajlar

Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram   Pinterest 

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here