Çanakkale İli İle İlgili Sözler

1

Büyük destanların yazıldığı Çanakkaleli olan kardeşlerimiz için hazırladığımız Çanakkale’ ye ağit özellikleri, sözleri sizler için derledik. Sözlerimizi sevdiklerinize, dostlarınıza sosyal medya üzerinden iletebilecek siniz. İşte Çanakkale İle İlgili Sözler….

Sayfa İçeriği; Çanakkale ile ilgili sözler kısa ve öz, Çanakkale lafları, Çanakkale şehitleri ile ilgili sözler,  Çanakkale sözleri atatürk, Çanakkale ile ilgili yazılar,  Çanakkale ile ilgili sloganlar, Çanakkale meşhur lafları yer almaktadır.

Çanakkale Tarihi Kısaca

Çanakkale ili Cumhuriyetin ilk yıllarında Biga ve Gelibolu sancaklarının kaldırılması ve her ikisinin ortasında bulunan Çanak köyünün il ilan edilmesiyle meydana gelmiştir. 1927 Nüfus sayımında Çanakkale’nin Merkez Nüfusu sadece 8.500 kişi idi. Eski çağlarda, Hellespontos ve Dardanelles olarak da adlandırılan il de 3000 yıldan beri yerleşim olduğu bilinmektedir. Bugün bile kalıntıları bulunanTruva (Troia, Troy) Antik kenti M.Ö 2500 yılında büyük bir depremle yıkılmış ve bölge uzun yıllar Lidya’lılarca yönetilmiştir. Millattan önce 336 yılında bölgede en önemli güç hâline gelen Pers İmparatorluğu Helenizm’itüm dünyaya yaymak amacındaki Büyük İskender Granikos Çayı (Biga Çayı) kıyılarında büyük bir bozguna uğratılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde de Karesioğulları Beyliğinin yıkılması ile ilin bugünkü topraklarının büyük bir bölümü ele geçirilmiş, Bizans’a yardım karşılığı ödül olarak alınan Gelibolu’daki kaleler sayesinde ilin fethi daha da kolaylaşmış ve Boğazlar ile birlikte kontrol Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

Çanakkale İle İlgili Güzel Sözler

Çanakkale ilinin topraklarının bütününe bakıldığında, üzerinde kurulmuş olduğu yarımada Biga Yarımadası olarak adlandırılır. İl içindeki en kayda değer yükselti Biga Dağları’dır. Biga adının bu denli çok kullanımının sebebi, Cumhuriyet döneminden önce, Osmanlı idarî sisteminde Sancak’ın Biga ilçesi olmasıdır. Yani ilin eski merkezi Biga olup, Cumhuriyet döneminde, kazanılmış olan başarılardan dolayı ilin ismi ve merkezi Çanakkale olarak değiştirilmiştir. İlin isminin kökeni yörede çok gelişmiş olan çanak – çömlek zanaatine dayanır. Şehrin iki simgesi hâline gelen Kale-i Sultaniye ile çanakçılık özdeşleşince de şehir Çanakkale olarak adlandırıldı.

Çanakkale Ve Savaşı İle Söylenen Sözler

Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum. / Churchill


Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. / Sami Paşazade Sezai


Müttefiklerin gayreti kalmamıştır. Türkiye insan menbalarını (kaynaklarını) sarf ederek bitab (bitkin) kalmış, müttefikler, his solunur derecede zayıflamamışlardır. Fakat Çanakkale Muharebesi’nin Rusya’nın akıbeti ve Balkanlar’daki tesiriyle Türkler müteselli olabilirler. / Larşer


Çanakkale İle İlgili Sözler

Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.” 3 Mayıs 1915 Arıburnu / Mustafa Kemal ATATÜRK


Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. / Mehmet Akif Ersoy


Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.  / Mustafa Kemal ATATÜRK


Çanakkale Müharebelerinde Türk ordusunun başında daha başlangıçtan itibaren orayı, üç kez ve yalnız kendi inisiyatifiyle kurtarmış olan Türk Başbuğu (Atatürk) bulunmuş olsaydı, bu gün tarih, bir Çanakkale Savaşı yerine, karaya ayak basmasıyla beraber, akim kalan bir Çanakkale teşebbüsünden bahsederdi. / M. Şevki YAZMAN


Yenilmez Ingiliz donanmasının uğradığı akibetten komutanlar değil, strateji kurallarını ihmal eden devlet adamları sorumludur. Boğazlar ve Trakya bölgesinde altı Türk kolordusu varken, donanmayı tahkim edilmiş bir Boğaz’dan geçirmek ve Boğaz kıyıları işgal edilmeden beş tümenlik bir kuvvei seferiyeyi Istanbul’a getirmek planının şansı çok azdı. / General Fahri BELEN


Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları’nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum. / / Mustafa Kemal ATATÜRK  57. Alay ile ilgili söyledikleri


Avrupa diplomasisinin çıkmazlarında ihtiyatla yolunu arayan ve Avrupa devletleri’nin birbirine düşmüş meclislerinde kendi lehinde fırsatlar kollamaya çalışan ürkek ve tereddütler içindeki Osmanlı, artık yerini, dimdik adeta mağrur ve kendine güvenen, kendi hayatını yaşamaya azmetmiş, Hristiyan düşmanlarına tam bir istihfafla bakan şahsiyete bırakmıştı. / Alan MOORHEAD


Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sessizlik içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” Çanakkale’de ölen düşman askerlerinin ailelerine hitaben, / Mustafa Kemal ATATÜRK


Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarımn başlangıcı ve ilk örneğidir. / Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MIKI


>>> İzmir İle İlgili Sözler


Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! / Mehmet Akif Ersoy


Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu. / General Fahri BELEN


Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme! Bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur’an okuyor bilmeyenler Kelime-i şahadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şahadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur. / Mustafa Kemal ATATÜRK


Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir (25 Nisan 1915 Conkbayırı) / Mustafa Kemal ATATÜRK


Çanakkale Savaşları, Avusturalya ordusunun gelişimine birçok etkide bulunmuştur. İlk olarak Avusturalya ordusu kuvvetlerinin bir yabancı tarafından değil, bir Avusturalyalı subay tarafından idare edilmesini temin edecek bir uygulamaya başlanmıştır. Ve Çanakkale olayları, bu uygulamayı başlattı. / Avustralyalı Yarbay D. M. HORNER


Asım’ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. / Mehmet Akif Ersoy


… Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se’bat cihetiyle takdir ve senaya liyakatı, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşmamn taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. / Liman Von Sanders


Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. / Churchill


Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körükörüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız. / İngiliz Başbakanı Asquith


Çanakkale Atasözleri

 • Büyük kapının büyük halkası olur
 • Dumanlı havada yolculuk olmaz
 • Deveye bir göbek at demişler, o da yedi dükkân yıkmış
 • Dost bizi iyiyola öğütleyendir
 • Ver oğlunu eline, yalvar deli geline
 • Dumanlı dağlar görünmez
 • Kurt kocayınca köpeğin mezesi olur
 • Yürümeye üşenen koşmaya doyamaz
 • Güneş bir doğar bir batar
 • Devenin iyisine çan takarlar
 • Dumanlı havada çoban sürüyü yitirir
 • Adam olacak küçük yaşta belli olur
 • Nekbet oynayacağı zaman davul delinir
 • Ağaç dumanlı havada kesilmez
 • Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek
 • Düğün kemiği ile köpek semirmez
 • Gölgeyi hoş gören ambarı boş görür İ
 • İmam yiyişli, muhtar duruşlu ol
 • Ağaç sevgisi olmayanda evlat sevgisi olmaz
 • Devede kalıp vardır ama yularını eşek çeker
 • Köpeğin duası kabul olsa bit pazarına nur yağar
 • Kazanmayınca kazan kaynamaz
 • Ummadığın çotuk arabayı devirir
 • Çocukla fak kurma, ya fakını ya kuşunu çalar
 • Harmanı yakmak isteyen, orağa erişemez
 • Edebi kargadan, adaleti horozdan, sadakati köpekten al
 • Açık havada gün çıkar
 • Bulutlu havalar ıslak olur
 • Baş başa vermeyince iş bitmez
 • Kurumuş ağacın suyu olmaz
 • Döv gâvuru dostun olsun
 • Bildiğin ayranı, bilmediğin yoğurda değişme
 • Ağaç çiçeklenmeden meyve vermez
 • Doğru yol birdir
 • Yağmur yağmadan çift olmaz
 • Ekmek yumrukla pişer
 • Çocuk ağlamadan büyümez
 • Dumanlı dağlar yağmursuz kalmaz
 • Ağaç sevgisi evlat sevgisidir
 • Tok domuz yulaf yemez
 • Bakkal isen azdan başla, çiftçi isen tarlayı üçle.
 • Bulut geçerken, hava nemlenir
 • Çoban olmadan sürü olmaz
 • Yüz kızla bir oğlanı pazara sürün, kızlar satılır oğlan geri gelir
 • Er kalkan işine, geç kalkan düşüne
 • Tarlanın taşlısı, kadının saçlısı makbuldür
 • Komşu komşudan huy kapar ayranına su katar
  Ağaç kuruyken meyve vermez
 • Erken kalkan aldanmaz
 • Güneşli havada şenlik olur
 • Köpek köpeği kandırıncaya kadar önüne bir çuval kemik yığa
 • Yazın gölge çeviren zemheride tırıs gider
 • Ayı idi, mayı idi, kocam idi ya; çalı idi çırpı idi, evim idi ya
 • Tarlada izi olmayanın yemekte (harmanda) yüzü (gözü) olmaz
 • Dumanlı havada kurt tepede olur
 • Karga mandayı rahata kavuşsun diye değil, karnını doyursun diye bitler
 • Çoban dağlarda olur

Çanakkale İle İlgili Sözler

Bir sevdadır “Çanakkale”…


ÇANAKKALE’li Olmak ”Yüce RABBİMİZ’in bize; Bir LÜTFU’dur ve ÇANAKKALE’de, Yaşamak bir SANAT’tır…


Sendeki güIüş Çanakkale’ya deniz İzmir’e kar getirir.


Senin bu egona Çanakkalede otobüs diye binerIer.


Çanakkale İle İlgili Kahramanlık Sözleri

Çanakkale’li olmanin gururunu bize yasattiğınız için minnettarız…


Kırık dökük hayaIIer arasında kaImış hatıraIarım sakIı sende Çanakkale.


Şu ayazınIa tehdit etme beni Çanakkale diyen arkadaşIara sesIeniyorum. HayaIIerinizi yakında ısınaIım.


Çanakkale Geçilmez… Çanakkale aşk’tır.


En güzeI Çanakkale’nın çocukIarı sever dedik; en çok Çanakkale’nın çocukIarını üzdünüz.


Çanakkalelinin yumruğu sert, yüreği merttir, canını sıkarsan başına derttir!


Bir şehir oI. MeseIa, Çanakkale gibi… De ki; sokakIarım denize çıkana kadar seveceğim seni.


Çanakkaleli olunmaz doğulur. Bize heryer Çanakkale değil heryer Çanakkale kadar güzel değil.


Çanakkaleli Olmanın Gururu Bize Yeter 18 Mart 1915


Düşmanda imkan vardı, Mehmetçikte iman İşte buydu Çanakkale’yi geçilmez kılan.


>>> Samsun İle İlgili Sözler


Çanakkale’liyiz Biz; Balığı, eti, doğayı hakki ile kalptensozler.com seven deniz çocuklariyiz maviyiz hemde masmavi…


Biz bize inananları hiç yarı yolda bırakmadık. Allah’a şükür önce Çanakkale’liyiz. Sonra Çanakkale Dardanelspor’luyuz.


Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. 101 değil 1001 yıl geçse de ÇANAKKALE GEÇİLMEZ. https://www.kalptensozler.com/canakkale-ili-ile-ilgili-sozler.html


AyazınIa beni tehdit etme Çanakkale, hayaIIerimi yaksam Ağustos’u yaşarsın.


Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor, diyen askere; Komutanı tarafından “Tüfek sağlam, oğlum senin parmağın kopmuş” denilen bir kahramanlığın destanıdır ÇANAKKALE…


Çanakkale İli İle İlgili Sözlerini yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

İlgili Sayfalarımız Ağrı İle İlgili Sözler Adıyaman İle İlgili Sözler

Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram   Pinterest 

Paylaş
1

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.