Çeçen Atasözleri

sevgim tarafından tarihinde yayınlandı

Çeçen Atasözleri kullanılmış olan zaman, öğrenilen geçmiş zamandır. Biz çeviride bazen bu zamanın kendisini, bazen de geniş zamanı kullanmayı tercih ettik. Çünkü Atasözleri yalnız geçmiş ve yaşayan kuşaklar için değil, gelecek kuşaklar içinde öğüt ve ibret verici hikmetlerle doludur..

Sayfa İçeriği; Anlamlı Çeçen Atasözleri. Çeçen Atasözleri Forum, Sözler Çeçen Atasözleri, Çeçenya Özlü Sözleri, Çeçen Atasözleri Sözleri, Sevgiliye Çeçen Atasözleri, Çeçen Atasözleri ve Mesajları bulabileceksiniz

Çeçen Atasözleri

Xhēqhal dōlčun duoš, jovdalčun buy.  Akıllının sözü, delinin yumruğu.

Ca xuučunca zābar yečul xuučünca  dov daqqar ghuolie yu.  Cahille şaka yapmaktansa âlimle kavga etmek makbuldür.

Ālą ca xuuš ōluču illiel, šuok laqar ghuoliexh du. Bilmediğin türküyü söylemektense, ıslık çalmak daha iyidir!

Nicqhal a, xhēqhal tuölu. Akıl, güçten makbuldür.

Dagaxh lättarg distax lielxa. Gönülde olan taşar.

Suontaču duottaghal xhēqhal doluñ mostagh tuölü. Ahmak arkadaştan akıllı düşman  makbuldür.

Xhēqhal dōlčuo ţäxhienga ladiyghina. Akıllı olan sonrasını düşünür.

Dika vāxar, nax dika bovzar. Halkı tanımak huzurlu yaşamaktır

Day xiestuoš yolu ţäxhie yayna yalla Atalarıyla övünen neslin sonu gelmiştir

Dikaču devnal vuoñ māšar tuölu. Başarılı savaştan kötü barış daha makbuldür.

Kicanaš gé duzōr dac. Atasözleri karın doyurmaz.

Vuoču vordanuo nieqh buoxiyna, vuoču küygalxuočuo yurt yuoxiyna. Kötü araba yolu bozar, kötü yönetici köyü bozar.

Vuoču vešiel dika zudą gergara yu. Kötü kardeşten iyi hanım daha yakındır.

Ārarču suömal, ċēra eppazą tuölu. Elin lirasından, evdeki kuruş makbuld

Axčanal deza a, türal ira a du, humą devziš xilar. Bir şeyi bilmek, paradan daha kıymetli, kılıçtan daha keskindir.

Dikaču dēx välla ќant cxha dikalla yōcuš xir vac. İyi babadan olma oğulun mutlaka kötü olmayan bir yanı bulunur.

Ťäxhienie ladiyghinčux qhuonax ca xilla. Sonunu düşünen yiğit olmaz.

Dikaču dinna cqha tuöxna  šad, šaraxh tuö’na. Cins ata bir kere vurulan kırbaç bir yıl yeter.

Bart bolu ši stag bart bōcuču yürtal a tuölą. Birlik olan iki adam, birlik olmayan köyden makbuldür.

Ca xuurg xattar xhēqhal du. Bilmediğini sormak akıllılıktır.

Vuoču ţäxhienuo day büycu. İşe yaramaz nesil atalarından söz eder.

Paylaş

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.