Çeçen Atasözleri

0
3127
views
Çeçen Etkili Atasözleri

Çeçen atasözlerinde kullanılmış olan zaman, öğrenilen geçmiş zamandır. Biz çeviride bazen bu zamanın kendisini, bazen de geniş zamanı kullanmayı tercih ettik. Çünkü atasözleri yalnız geçmiş ve yaşayan kuşaklar için değil, gelecek kuşaklar içinde öğüt ve ibret verici hikmetlerle doludur..

Sayfa İçeriği; Anlamlı Çeçen atasözleri. Çeçen atasözleri forum, Sözler Çeçen atasözleri, Çeçenya özlü sözleri, Çeçen atasözleri, Çeçen atasözleri sözleri, Sevgiliye Çeçen atasözleri, Çeçen atasözleri ve mesajlarını bulabileceksiniz

Çeçenler

Ana yurtları, Vladikafkas’ın doğusuna düşen ve Terek Nehri’nin kolları olan Sunja ve Argun’un suladığı bölgedir. Kuzeyde Terek Nehri’ne, doğuda Andi Koysu ve Argun ırmaklarının arasındaki arazinin ortalarına kadar yayılırlar. Güneyde Gürcülerle irtibatları vardır. Batıda Daryal Geçidi ve daha güneye doğru Osetlerle komşudurlar. Doğuda ise Avarlar ve Andiler bulunur.

Genel olarak Çeçen-İnguşlar Kafkasya’nın stratejik önemi en büyük noktalarından birine sahiptirler. Doğu Kafkasya ve Batı Kafkasya arasında irtibatı korumak veya sağlamak için Kabartayların sahip oldukları avantajı onlar da ellerinde bulundururlar. Yurtları sarp, dağlık ve ormanlıktır. Ayrıca son derece savaşçıdırlar. Bilhassa arazi şartlarından yararlanarak Rus birliklerine karşı giriştikleri gerilla savaşlarında çok başarılı olmuşlardır. Dinlerine ve hürriyetlerine olan düşkünlükleri nedeniyle Şeyh Şamil’in en sadık taraftarları olmuşlardır. Sonuna kadar onun yanında savaşmışlardır. Doğu Kafkasya’nın düşmesinden sonra dahi bir çok defa Rus idaresine karşı ayaklanarak, onları uğraştırmışlardır.

Üç gruba ayrılırlar;
a- Çeçenler (Kendilerine Nokhçi derler),
b- İnguşlar (Kendilerine Galğay derler),
c- Kistler, Çeçenler ana kitleyi meydana getirirler.
Argun ve Aksay havzaları ile Grozni çevresinde otururlar.

İnguşlar ikinci öneme sahiptirler ve Asa ile Sunja ırmakları arasında ve Terek Nehri’ne doğru kuzeye yayılırlar. Kistler ise hem sayıca ve hem de siyasi ve askeri yönlerden önemli değildirler. Bunlar Tuşa ve Alazan ırmaklarının kaynaklarında otururlar ve Gürcü unsurları tarafından çevrilidirler.

Çeçen Özlü Sözleri

Bizi ya anlamıyorlar, ya da anlamak istemiyorlar. Elbet bir gün anlayacaklar, ama inşallah çok geç olmaz.  / Aslan Mashadov ( 8 Mart 2005 )


Bu vatan ne Şamiller gördü fakat sen gibisini görmedi / Şamil Basayev ( Allah gec doyl )  10 Temmuz 2006


Silahımız yok, paramız yok, cephanemiz yok, hiçbir şey yok! Ama biliyoruz ki; Allah var, sorun yok!” diyecek kadar ümitli.  “Bana yarım saat verin, Putin’i barışa ikna ederim.” diyen barış yanlısı. Ve barış görüşmelerinde öldürülen cumhurbaşkanımız.  / Aslan Mashadov (8 Mart 2005)


“Ben her Çeçen gibi dinim ve ülkem adına savaşmak için Allah’a söz verdim. Sizin pazarlık teklifinizi elimin tersiyle itiyorum. Allah la pazarlık yapan, insanların pazarlık tekliflerine aldırış etmez.” / ASLAN MASHADOV  8 Mart 2005


Çeçen Anlamlı Atasözleri

En korkunç şey arkada, en zor şey ise önümüzdedir /VLADİSLAV ARDZINBA  (14 Mayıs 1945 – 4 Mart 2010)


“Rus emperyalizmine boyun eğmek kader değildir. Kuzey Kafkasyalıların birlik ve özgürlük gibi doğal ve siyasi hakları vardır.Bu talepler gündeme kalptensozler.com getirilmedikçe Kuzey Kafkasyalılar günden güne yok olacaklardır. Çünkü bu düzen emperyalizmin düzenidir.” / Dudayev


O gün 300 Rus askeri öldürdük. 3 helikopter düşürdüm. Onlar bize saldırdıklarında ilk olarak hastahaneleri, doğum evlerini, petrol kuyularını vuruyorlardı. Biz zorunlu olduğumuz için hastahaneye girdik. Onlar burada gelip yaşlıları çoluk çocuğu öldürürlerken dünya neredeydi? Onlara niye terörist demediler? Bugün insanların bana terörist demeleri umurumda değil. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. / Şamil Basayev


Şahadete talibim. Şehitliği rütbe ve şeref kabul ediyorum. Kanımın son damlasına kadar ülkemin bağımsızlığı ve milletimin hürriyeti için savaşmaya hazırım. / Cahar Dudayev ( 15/04/1944 – 21/04/1956 )


Ben her Çeçen gibi dinim ve ülkem adına savaşmak için Allah’a söz verdim. Sizin pazarlık teklifinizi elimin tersiyle itiyorum. Allah la pazarlık yapan, insanların pazarlık tekliflerine aldırış etmez. / Aslan Mashadov ( 1951 – 2005 ) ttps://www.kalptensozler.com/cecen-atasozleri.html


Vatanım, sana ihanet ettiğimi duyarsan beni düşman bil ve yok et! / Zelimhan Yandarbiyev ( 1952-13 Şubat 2004)


Kendi vatanımı savundum. Biz Rusları çağırmadık. Onlar gelip bizim vatanımızı işgal ettiler. Biz savaş istemedik, onlar gelip bizimle savaşmak istediler. Askerlerimizle savaşmak yerine çocuk, kadın ve yaşlı insanları öldürdüler. Sizin, benim hakkımdaki kalptensozler.com hükmünüz ceza değil mükafattır. Allah’ın bana verdiği ömrü, O’nun yolunda ve kendi vatanıma harcadım. Her şey, Allah’ın elinde. O istediği zaman ben buradan çıkarım. Ben, önce Allah’ın sonra komutanım Cehar Dudayev’in askeriyim. Savaştığım için asla pişman değilim. / Salman Raduyev [Yalnız Kurt]


Üzerimdeki üniformam kefenim, şehadete talibim. Şehitliği rütbe ve şeref kabul ediyorum. Kanımın son damlasına kadar ülkemin bağımsızlığı ve milletimin hürriyeti için savaşmaya hazırım. “Ben o acı dolu günlerin, o insanlık faciası sürgünün çocuğuyum”. / CAHAR DUDAYEV ( 21 NİSAN 1996)


>>> Azerbaycan Atasözleri


Bize yapılan tüm saldırılar bizi yıldırmaz. Aksine daha çok kamçılar, mücadelemiz daha çok kuvvetlenerek devam eder tarihimiz buna şahittir. Bana göre haksız güç zulümdür, güçsüz hak ise mağdurdur. Haksız gücün karşısında, güçsüz hakkın yanında olmak benim inancımdır. 13 yılım sürgünde geçti. Baskılar, açlık ve sefaletin yanında sürgünde vatandan ayrı kalmanın verdiği ıstırabı hep içimde hissettim. Ben o ruhla yetiştim ve hayatımın her anında halkıma yapılan bu zulmü hep hatırladım / Cahar Dudayev


Bir çeçeni güldürmek istiyorsan onu ölümle tehdit et / Samil Basayev


Moskova’ya 150 mücahidle girdim. 2 bin insanı birkaç gün rehin aldım ve dünya ayağa kalktı. Rusya devleti yıllardır 1 milyon Çecen’i Çeçenistan’da rehin tutuyor ama kimse bir şey söylemiyor. / Şehit Şâmil Basayev


İki taraf da ağır kayıplar veriyor. Bunun sorumlusu biz değiliz, bundan sonrada akacak kanın sorumlusu işgalciler olacaktır. Bizi üzen Rusların saldırıları değil… Bizi üzen İslâm dünyasının vurdumduymazlığı, dünyanın sessiz oluşudur…. Bizi ya anlamıyorlar, ya da anlamak istemiyorlar. Bir gün anlarlar, amma inşALLAH çok geç olmaz. / Aslan Mashadov


Arkadaşını affet; affettiğini hatırlama ve hatırlatma.  / Şeyh Şamil


İnsanları öldürmek için savaşmıyoruz. Özgürlüğümüzü, Bağımsızlığımızı, dinimizi ve hayat yolumuzu savunmak için savaşıyoruz. / Şehid Şamil Basayev


Ölüme gülerek giden insanlar için sizin silahlarınız ancak su tabancası kadar korkutucu gelir. / Şamil Basayev


Ne zaman öleceğimiz önemli değildir.Önemli olan nasıl öleceğimizdir,bize düşen şerefimizle ölmektir.. / Şamil Basayev


Ey ölüm ne kadar soğuk olursan ol ! Bana buz gibi sudan daha tatlı gelirsin . Senden korkmuyorum.İstersen gel ! Al canımı  / Şamil Basayev


ALLAH’ın Emrettiğini Yapmama Kimse Engel Olamaz… / Şehit Şamil Basayev


Çeçence Atasözleri

Xhēqhal dōlčun duoš, jovdalčun buy.  Akıllının sözü, delinin yumruğu.


Ca xuučunca zābar yečul xuučünca  dov daqqar ghuolie yu.  Cahille şaka yapmaktansa âlimle kavga etmek makbuldür.


Ālą ca xuuš ōluču illiel, šuok laqar ghuoliexh du. Bilmediğin türküyü söylemektense, ıslık çalmak daha iyidir!


Nicqhal a, xhēqhal tuölu. Akıl, güçten makbuldür.


Çeçen Atasözleri

Dagaxh lättarg distax lielxa. Gönülde olan taşar.


Suontaču duottaghal xhēqhal doluñ mostagh tuölü. Ahmak arkadaştan akıllı düşman  makbuldür.


Xhēqhal dōlčuo ţäxhienga ladiyghina. Akıllı olan sonrasını düşünür.


Dika vāxar, nax dika bovzar. Halkı tanımak huzurlu yaşamaktır


Day xiestuoš yolu ţäxhie yayna yalla Atalarıyla övünen neslin sonu gelmiştir


Dikaču devnal vuoñ māšar tuölu. Başarılı savaştan kötü barış daha makbuldür.


>>> Avustralya Atasözleri


Kicanaš gé duzōr dac. Atasözleri karın doyurmaz.


Vuoču vordanuo nieqh buoxiyna, vuoču küygalxuočuo yurt yuoxiyna. Kötü araba yolu bozar, kötü yönetici köyü bozar.


Vuoču vešiel dika zudą gergara yu. Kötü kardeşten iyi hanım daha yakındır.


Ārarču suömal, ċēra eppazą tuölu. Elin lirasından, evdeki kuruş makbuldür.


Axčanal deza a, türal ira a du, humą devziš xilar. Bir şeyi bilmek, paradan daha kıymetli, kılıçtan daha keskindir.


Çeçen Sözleri

Dikaču dēx välla ќant cxha dikalla yōcuš xir vac. İyi babadan olma oğulun mutlaka kötü olmayan bir yanı bulunur.


Ťäxhienie ladiyghinčux qhuonax ca xilla. Sonunu düşünen yiğit olmaz.


Dikaču dinna cqha tuöxna  šad, šaraxh tuö’na. Cins ata bir kere vurulan kırbaç bir yıl yeter.


Bart bolu ši stag bart bōcuču yürtal a tuölą. Birlik olan iki adam, birlik olmayan köyden makbuldür.


Ca xuurg xattar xhēqhal du. Bilmediğini sormak akıllılıktır.


Vuoču ţäxhienuo day büycu. İşe yaramaz nesil atalarından söz eder.


Çeçen Atasözleri

Savaşacak kadar genç, ölecek kadar yaşlıyız.


Atı vurmağa korktuğundan eyeri kırbaçladı. 


Allah(c.c) var Sorun Yok !


Kardeşsiz çocuk kanatsız kartal gibidir.


Çeçenya Atasözleri

Çadırını koruyamıyorsan, obayı korumaya kalkma.


Gözleri pörtlek olanın, sevgilisi ağlak olur.


Bir adam sadece savaşmayı bilen değildir, adam düşmanının nerede olduğunu da bilendir


Ayı kendi yavrusunu yemeye karar verip, onu tozda yuvarladı


Biz bir vadiden Allah diye haykırırız; Bu ses diğer vadiden HÜRRİYET diye yankılanır :::.


Eline geçen her şeyle vuran kimse daha cesurdur !


Yalnız savaşçı, savaşçı değil” (tek elden ses çıkmaz) şeklindeki meşhur atasözü eskidi artık. … Yalnız Savascı,Savascıdır.


Kedinin olmadığı ülkede (yerde) fare bey oldu


Karşı kıyı için savaşmayan, kendi kıyısında da ölür.


Ölecek kadar yaşlı, savaşacak kadar genciz


Vücuduna eziyet etmeden,cebine zarar vermeden iyilik yapılmaz”(değın helu seyiç,kisın ziı sediç,dikıl,delur dets)


Tembel nesil atalarıyla övünür!


Uluyorsa kurt, Yalıyorsa ittir!


Çeçen Atasözlerini yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

İlgili Sayfalarımız Çerkez Atasözleri , Arnavut Atasözleri

Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Google+    Pinterest  

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here