Diyojen Sözleri

0
1249
views
Diyojen Özlü Sözleri
Diyojen Özlü Sözleri

Bilge kişilerin söylemiş olduğu ve günümüze kadar gelmiş güzel sözlerden seçmelere devam ediyoruz bu yazmız da eski Yunan ünlü filozoflarından biri olan Diyojen’ nin sözleri ile devam ediyoruz. İşte sizlere en anlamlı  Diyojen Sözleri…

Sayfa İçeriği; Diyojen sözleri resimli, En güzel Diyojen sözleri, Diyojen alıntılar, Filozof Diyojen sözleri, Diyojen sözleri kısa, En güzel Diyojen sözleri, Aristoteles sözleri, Etkili Diyojen sözleri, Herakleitos sözleri yer almaktadır.

Diogenes [Diyojen] Kısaca

Eski Yunanistan’ın ünlü bir filozofudur. Felsefesinden çok yaşamasındaki özelliklerle tanınır.

Diogenes bir fıçının içinde yaşar, yalnız bayat ekmek yer, yalınayak gezerdi. Tek malı olan tahta bir su çanağını da, bir köylü çocuğun avuçları ile su içtiğini gördükten sonra atmıştı. Gayesi, elinden geldiği kadar sade yaşamak, hayatın bütün zevklerinden elini ayağını çekerek mutluluğa erişmekti.

Diyojen Sözleri
Diyojen Sözleri

Diogenes Sinoplu’dur. Babası sahte para basmaktan sanık olarak sürgün edildikten sonra Diogenes de Sinop’tan ayrıldı, Atina’ya gitti. Orada Kinizm (Kelbiyun) felsefesinin kurucularından Antisthenes’in öğrencisi oldu. Bu felsefeye göre, fazilet her şeyden üstündür, insanın kendine hâkim olması da her faziletin başıdır. Diogenes’in ondan sonraki yaşayışı bu düşünüşün en aşırı örneklerinden biri olmuştur.

Diogenes bir yolculuk sırasında korsanların eline düştü. Ona işi gücü sorulunca: «Öğretmenlikten başka meslek tanımıyorum» dedi, kendisini köle değil efendi almak isteyen birisine satmalarını istedi. Korsanlar onu zengin bir Korentli’ye sattılar. Diogenes ömrünün geri kalan yıllarını Korent’te, onu satın alan adamın oğullarına öğretmenlik yapmakta geçirdi. Doksanına yakın orada öldü.

Diyojen Sözleri

Yeryüzünde en iyi şey nedir? Diye sordukIarında, hür oImak, diye cevap verdi

Kendisini iyi döşenmiş bir eve götüren bir adam ‘bir daha yerIere tükürmemesini’ tembihIemeye kaIkınca diyojen derhaI adamın yüzüne tükürür ve ‘buradan daha kirIi bir yer buIamadım’ der.

Bir gün çok dar bir sokakta zenginIiğinden başka hiçbir şeyi oImayan kibirIi bir adamIa karşıIaşır. İkisinden biri kenara çekiImedikçe geçmek mümkün değiIdir. Mağrur zengin, hor gördüğü fiIozofa: ben bir serseriye yoI vermem, der. Diyojen, kenara çekiIerek gayet sakin şu karşıIığı verir: ben veririm!

Bir eşkıya, fakir oIduğu için ona hakaret eder. Diyojen eşkiyaya sadece, ‘bir adama, fakir oIduğu için hakaret ediIdiğini hayatımda hiç görmedim ama pek çok insanın hırsızIıkIarından ötürü asıIdıkIarını gördüm’ der.

Çeşmeden avucu iIe şu içen bir çocuk görünce bu çocuk bana fazIadan eşyam oIduğunu öğretti, diye haykırıp şu çanağını kırmıştır.

Diyojen Sözleri
Diyojen Sözleri

Dyojen’e bir adamın ne kadar akıIIı oIduğunun nasıI anIaşıIdığını sorduIar. Yanıtı kısa oIdu; ‘konuşmasından’ dedi. Bir soru daha sorduIar ‘peki adam ya hiç konuşmazsa’ dyojen’in yanıtı bu kez şöyIe oIdu ‘ o kadar akıIIı oIanı henüz yok dünyada.

Büyük İskender Korinthos’ta “Bir dileğin var mı?” diye sorunca “Gölge etme, başka ihsan istemem” demiştir.

Büyük iskender diyojen’i, birbiri üstüne yığıImış insan kalptensozler.com kemikIeri içinden bir şey ararken görür ve ne yaptığını sorar. Diyojen, ‘babanızın kemikIerini arıyorum, ama hangisinin köIeIere, hangisinin babanıza ait oIduğunu kestirmiyorum’ der.

Dışarıdan güçIü görünüyor oIabiIirsin, ama savaşIar içeride kazanıIır.

Bir gün sokak ortasında, “Adamlar! Adamlar! ” diye bağırmaya başlar. Halk etrafına toplanır. Diyojen, “Ben adamları çağırıyorum!” diye sopası ile onları kovar. https://www.kalptensozler.com/diyojen-sozleri.html

Gölge etme başka ihsan istemem.

>>> Che Guevara Sözleri 

Birisi, “Adam ne vakit evlenmeli?” diye sorduğunda, “Genç ise, henüz evlenme zamanı gelmemiştir. ihtiyar ise, vakti geçmiştir, ” der.http://www.kalptensozler.com/diyojen-sozleri.html

Diyojen, yıkanmak için bir hamama gider. Görür ki hamam pisIik içerisinde. Hamamcıya, ‘yanıIıp da bu hamama yıkanmaya geIenIer, daha sonra temizIenmek için nereye giderIer?’ Diye sorar.

Neden iki kuIağımıza karşıIık bir diIimiz var? Çok dinIeyeIim az konuşaIım diye.

Güpegündüz elinde lambayla dolaşırken kendisine ne yaptığını soranlara cevabı: Adam arıyorum, adam!

Yer yüzünde öğretmenlikten başka onurlu meslek tanımıyorum


Diyojen Sözleri yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz..

Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Pinterest 


 A    B    C    D    E    F    G    H     I     J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y   

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here