Dua Sözleri

sevgim tarafından tarihinde yayınlandı

Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan, zaman zaman üstesinden gelemeyeceği birçok olay, üzüntü ve sıkıntı ile karşılaşır. Böyle anlarda insan, Allah’a sığınma ve O’ndan yardım isteme ihtiyacı hisseder ve dua eder.

Dua ederek Allah’tan kendisini görünür görünmez kazalardan, belalardan ve âfetlerden korunmasını ister. Eğer şartlarına uygun ve ihlâs ile dua edebilirse, Allah onu korur. Böylece dua, mü’minin manevî silahı olur.

Sayfa İçeriği; En güzel dua örnekleri, Whatsapp dua sözleri, Dosta edilecek en güzel dualar, Dua ile ilgili sözler mevlana, Dua sözleri facebook, Hastaya dua sözleri, Güzel dua mesajları, Ağlatan dua sözlerini yer almaktadır.

Dua Sözleri

Düzen kuranda sensin Düzen bozanda sen Senin herşeye gücün yeter Bu kapitalist düzeni Boz YA RABBi


Ya Rabbi; Sana açılan elleri Sana yönelen gönülleri Sana bükülen boyunları Sana yalvaran dilleri Ne olur boş çevirme ..


ALLAH’ım,Hz.Muhammed ve âline Salat eyle ve benim imanımı en Kâmil iman yakinimi en üstün yakin kıl Niyetimi niyetlerin,amelimi amellerin en güzeline ulaştır Duayla birlikte


Ey Kitâb’ı indiren ve hesabı çabuk gören ALLAH’ım! Düşmanları hezimete uğrat. ALLAH’ım! Onları perişan et ve sars.


Attığın zaman sen atmadın, ALLAH attı” buyuruyorsun, Lâ havle vela kuvvete illâ billahil aliyyil Azîm… Her şeye Kaadir olan Sensin… Ya Rabbi! Ordumuzu Muzaffer Eyle !


Saadeti çıkmaz SokakLarDa ArayanLaR Şaşkın ve perişan biR ÔmüR TüketiR Sefaletini Saadet zannederLeR Âkıbet mâlûm Kimin lćin ALLAH var Ona her şey var yeni bir haftasonu Bismillah diyelim  Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun


Kalplerimizden yorgunluğu Ruhlarımızdan kırgınlığı kaldır ya Rabbi! Affına sığındık, günahtan azat eyle! Sen ki suskun gönüllerde saklı kalanları bilensin. Ne arzu ediyorsak hayırlısıyla ver bize! ALLAH Azze ve Celle Mübârek etsin. Dualarınız kabul Olsun.


ALLAHım! Kurân’a ve sünnete sımsıkı sarılıp Emrolunduğumuz gibi Dosdoğru olabilmemizi lutfeyle Bizi, SEN’in Rahmetine ulaştıracak hayır,hasenat Muhabbet ve bereket ile bir eyle Râbbim size en güzel mutlulukları nâsip etsin


>>>>  Dini Whatsapp Sözleri 


ALLAH’ım; Verdiğine, vermediğine Sevdirdiğine Sevdirmediğine Bize nasip ettiğin dayanma gücüne Dilimizden düşmeyen Şükrüne Ve SANA layık olamadığımız halde Bize gösterdiğin Merhametine binlerce kez Şükürler olsun!


Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi! Ya mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme… Ey Rabbimiz! GünIerimizi geIeceğimize hazırIa ve hayatımızı bereketIi ve mağfur kıI!


“ALLAH bizi kalpleri ölmeyenlerden eylesin” Amin…


Hayır kapılarını hikmetle açan Her türlü müşkülü gideren ve kolaylaştıran Hüküm veren ALLAH’ım Bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç https://www.kalptensozler.com/dua-sozleri.html


Ey Râbbimiz! Günâhlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, Ruhumuzu iyilerle beraber al !..


Neye gurur eder havalanırsın ey Însanoğlu ? Kısa bir ömrün bir nefes yakınında ölüm var.. Seni bekleyen toprak, çürüyecek bedenin var.. Mahşer günü Rabbine verilecek hesabın var..!


Ey Âdemoğlu: Rahmet ettiğin gibi, Rahmete erersin. Sen kullarıma Rahmet etmediğin halde, BEN den, sana merhamet etmemi nasıl dilersin? Hadis-i kudsî اَرْحَمُ الرَّاحِمِين Bize Rahmetini ihsân eyle!..


En Güzel Dua Sözleri

Ey Rabbimiz Her türlü kazadan beladan ,hastalıktan tehlikeden kötülüklerden bizleri koru Cümlemize Sağlık afiyet Nasip eyle


Mekke ufukIarında AIIah’ın nuruyIa, ümmetini seIamIayan güI yüzIü nur Peygamberin seIamı şefaatı üzerinize oIsun. Amin.


Rabbim! Maddi ve manevi bütün hayır kapılarını açsın Bizleri Fazlından ve Kereminden istifade eden kullarından eylesin Hiç bir kuluna Rızık endişesi vermesin Herkesin bahtı, yolu ve Nasibi açık olsun


ALLAH’ım Güzel haberler veren Bize güzel şeylerden bahseden Ve en hayırlara sevk eden insanları Dünyamızda bize misafir et


Bismillahirrahmanirrahim Kalbe hayat veren kelamında Hakk ve batılı ayıran furkan’ı bir Nur olarak nazil eden ALLAH Azze ve Celle’ye Hamd Olsun Fakirleri kollayıp gözetiniz Aranızdaki zayıflar sâyesinde ALLAH’dan yardım görüp ve Rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın Dua ile


Rabbimiz! Sen, Gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilensin. Bizi ailemizi ve Mü’minleri açığa vurma.. Tüm imtihanları kaybetmiş olsak da bizi Rahmetinle Kabul et. Sâlât Selam ve Dua ile Vakitler HayR Mübârek Ola..


Dünyanız da ahiretiniz de Cennet olsun Yaradan’dan istediğiniz Tüm Dualarınız Kabul Ômrünüz hayırlı Sağlıklı Mutlu Olsun


Dikkat edin! Ben hayatımda sizin için bir emniyet vesîlesiyim.Vefât ettiğimde ise, kabrimde:Yâ Rabbi! Ümmetim,Ümmetim!diye ilk Sûr üfleninceye kadar nidâ edeceğimDemek ki Efendimiz (s.a.v.)zâhiren bedenen olmasa bile rûhâniyetiyle aramızda Rabbimiz, O’nun hürmetine Lûtuflarda


>>>> Ölüm Yıldönümü Mesajları 


Hiç beklemediğiniz bir anda Rabbimiz yolunuza bir tevafuk çıkarır ve olmaz işleriniz oluverir.. Bilmediğimiz şeylerin sırrı O’nda. ALLAHım Hz.Musa Aleyhiselam’a açtığın yoldan bize de açıver ALLAH’ın Selamı Rahmeti Bereketi,İnayeti,Nuru Mağfiret ve Hidayeti üzerinize Olsun


Bizi; hidayet rehberi olarak gönderdiğin, kendisinde şüphe olmayan Kur’an-ı Kerim’in mübarek yol göstericiliğine ulaştır Okuyup anlayarak yaşamayı ve şifâ bulmayı nasibet. Kur’an’ı bizlere bizleri de Kur’an’a aç ya Rabbi!


ALLAH’ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan,hadiyet vereceğin nur dan dağıtacağın rahmetten vereceğin rızıktan gidereceğin sıkıntıdan kaldıracağın musibetden koruyacağın fitneden en Çok Nasiplenen kullarındn kıl BİSMİLLAH ALLAH’ın rahmeti mağfireti bereketi üzerinize olsn


Âşığın derdi, mâşuğuna ulaşmak imiş.. Duâlarımı vesile kıl, şu âciz âşığını mâşuğuna eriştir yâ Rabb..


Ya Rab. Sana karşı oIan mahcubiyetim bana yeter. Başkasının önünde beni mahcup etme! Beni Sen kaIdır ki, kimseIer düşürmesin.


YâRabbî Doymayan nefisten,Fayda vermeyen ilimden ürpermeyen kalpten kabul edilmeyen Duâdan Sana sığınırız.Bizleri nefsimizin şerrinden muhafaza buyur,faydalı ilim nasîb eyle,Kalplerimizin haşyetini artır ve Duâlarımızı kabule karîn eyle Niyetiniz ve ameliniz daim ve kaim olsun


Ey ALLAH’ım Bana öyle bir irade ver ki; Birgün yenilip; içimdeki şeytanın kurallarına Doğru yönelirsem; Bu bir düşünce ise Düşüncemi Bu bir adım ise Ayağımı Bu bir uzanma ise; Elimi dur/ dura/bileyim


Bizi; hidayet rehberi olarak gönderdiğin kendisinde şüphe olmayan Kur’an-ı Kerim’in mübarek yol göstericiliğine ulaştır Okuyup anlayarak yaşamayı ve şifâ bulmayı nasibet.Kur’an’ı bizlere bizleri de Kur’an’a aç YaRabbi


Tek yumruk olalım küffara ve zulümata karşı. İhtilaflarımız olsa bile tefrikaya düşmeyelim. İhtilaflara karşı itidalli bir hal nasip et. ALLAH’ım Bizleri Kur’an ve Sünnet ekseninde birleştir.


Dosta Edilecek En Güzel Dualar

ALLAH’ım! Kudüs’teki ve bütün Mazlum kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissettir! Bizi basiretsiz Vicdansız Zalimlerden yana eylemeMescid-i Aksâ’yı İslam beldelerini işgale yeltenenlere fırsat verme yeniden aziz bir Ümmet olarak adaleti ayakta tutmayı nasip eyle


Ya Rabbena! Bilebildiğimiz ya da bilemediğimiz her türlü dünyevî bela ve musibete karşı bize afv u âfiyet ver.. insî ve cinnî şeytanların kötülük ve fitnelerinden ve nefs-i emmârenin zararlarından bizi koru


BİSMİLLAH Ey bütün eksik sıfatlar- dan berî, yüceler yücesi Rabbim! Bütün verdiklerinden dolayı minnet Sana; iman ve İslâm nimetinden dolayı Hamd ve Şükran da yine Sanadır.,


ALLAH’ım Ben Senden hidayet, takva, iffet ve Ele güne muhtaç olmamayı diliyorum Amin


Yollarımı duaya günlerimi cuma’ya çıkar YaRabb olsun diye sabırla beklediğiniz tüm dualarınız kabul Olsun


ALLAHım! Ona, âline ve ashabına,Cennetteki ehl-i Cennetin nefesleri sayısınca Salât ve Selâm et ve bereket ihsanEt Onun sancağı altında kalptensozler.com Saidler olarak haşret Onun Şefaatiyle Rızıklandır; bizi, O’nun âl ve ashabıyla beraber Rahmetinle Cennete koy Ey Erhamürrâhimîn


ALLAH’ım, ne azabına dayanacak hâlimiz, ne de Rahmetinden mahrum kalmaya mecâlimiz var… Rabbim vefasızlık edip Senden uzak kalsak da; hâlimiz,Sensiz edemeyeceğimizi haykırmaktadır Senin Sevginden bizi mahrum bırakma


Son nefsimizde inşaIIah La İIahe İIIaIIah Muhammeden RasuIuIIah demeyi MevIa’m bizIere nasip eder.


Bizden öncekilerin başlarından geçenler, bizim de başımızdan geçip imtihan edilmeden Cennet’e giremeyeceğimizi biliyor, ve Sen’den üzerimize Sabır yağdırmanı, Sekînetini indirmeni istiyoruz ey ALLAH’ım! Bize selamet ver


Yuvasız kuşa biIe daI verip yuva kurduran Rabbim.. Hakkımızda en hayırIısı neyse bizIere de onu nasip eyIe.. Amin.


Ey din gününün sahibi olan ALLAH’ım Zalimlere Onların işbirlikçilerine Müslümanlar aleyhine bir yol fırsat verme ayaklarımızı dinin üzere sabit kıl!Zalimlere karşı bize yardım et,nusretinle yollarımızı aç,maddi ve manevi hastalık belâlardan,her türlü gaflet ve ihanetten koru


ALLAH’ım! Senden İman içinde Sağlık, güzel ahlâk içinde İman, peşinden Rahmet, âfiyet, Mağfiret ve Rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.


Dünya ve Ahiret işlerimizde üzüntü verecek darlıktan düşmanları Sevindirecek Kaderden Sana Sığınırız ALLAH’ım Selam ve Dua ile


Rahman,Rahîm Allahın adıyla Ey Rabbim!Senden yardım istiyorum,Sana tevekkül ediyorum,Benim işimin zorluğunu azalt


Niceleri benim sandı Dünyayı Kime kaldi ki sana da kalsın bre gafil insan ~ Ey Rabbimiz! Bizleri ölüm hakikatinden gafil kalmayanlardan eyle


Rabbim!Bütün evlatlara ana babalarına saygı ile sevebilmeyi bağışla evlatlık görevlerni hepimize öğret dualarımız ve yüreğimizle onlarlayız


İşte geldik işte gidiyoruz İşte NeZaman geçti dediğimiz hayatın özeti ALLAH akibetimizi hayırlı eylesin Dualarınızı bekler Sevgiler Dilerim


ALLAH’IM Senin kolaylaştırdığından başka HiçBir kolay yoktur Sen dilediğin zaman Zor olan şeyi kolay kılarsın Zorlarımızı kolay Hayırlı eyle


Sağlıklı ve mutlu âile olmanın temeli, üç “S” ile başlar. Sevgi, saygı ve sadâkat!. ★ ♡Sevdiklerimizle uzun güzel Sevgi dolu bi ömrümüz olsn


Dua Sözlerini yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Paylaş

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.