Ebu Hanife Sözleri

0
1652
views
Anlamlı Ebu Hanife Sözleri
Anlamlı Ebu Hanife Sözleri

İmam Ebû Hanîfe, İslam dininin dört fıkıh mezhebinden birisi olan Hanefi mezhebinin kurucusu ve Sünni fıkhının en büyük üstâdı sayılan İslam fıkıh ve hadis bilginidir. İşte büyük Üstadın Ebu Hanife Sözleri ile birlikteyiz.

Sayfa İçeriği; Ebu Hanife sözleri, Ebu Hanife sözleri adalet, Ebu Hanife sözleri hukuk,  Ebu Hanife sözleri resimli, Ebu Hanife sözleri, Ebu Hanifenin talebeleri, Ebu Hanife sözleri kıssaları yer almaktadır.

Ebu Hanife Kim

İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi Mezhebi’nin kurucusudur. Asıl ismi Numan b. Sabit’tir. Hicri 80 tarihinde Kufe’de doğmuştur. Babası Sabit, Hz. Ali ile görüşmüş ve O’nun hayır duasını almıştır.

Ebu Hanife’nin ceddi Horasan’dan Kufe’ye yerleştiği için O’nun Türk, Faris ve Irak’ın yerli halkı olduğu hususunda ihtilaflar doğmuştur. Arap olmadığı tahmin edilmektedir.

Çok küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiş, Gramer, Hadis ve Tefsir ilimlerinde çalışmıştır. Hocası Hammad Bin Süleyman’ın O’nun yetişmesinde büyük tesirleri olmuştur. İmam-ı Azam’da ömrünün sonuna kadar O’na saygı göstermiş, rivayetlere göre Hammad’ın yanında ayaklarını uzatmamıştır.

Ebu Hanife Sözleri
Ebu Hanife Sözleri

Sık sık Basra ve Hicaz’a gidip gelen Ebu Hanife, hocası ölünce O’nun kürsüsüne geçerek ders vermeye başladı. Her taraftan pek çok sayıda öğrencisi oldu. Bunlar arasında İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebû Yusuf büyük şöhretlere eriştiler. İslam Fıkhı onlar sayesinde gelişti, tekamül etti.

İmam-ı Azam Emeviler devrinde Irak Valisi İbn-i Hübeyre’nin kadılık teklifini kabul etmemiş, bu yüzden hapse atılmıştır. Daha sonra Abbasiler hilafeti ele geçirince bu sefer Mansur aynı teklifde bulunmuş, İmam-ı Azam bunu da kabul etmemiştir. Mansur büyük alimi hapse attırmış, kırbaçlatmıştır.

Kendisine Ebu Hanife denilmesinin sebebi son derece temiz ve kibar bir insan oluşu dolayısıyladır. Aynı zamanda sorulan soruları kaydetmek için yanında daima kalem ve kağıt bulundurduğu için de Ebu Hanife diye anıldığı söylenir.

Son derece zeki bir insandı, zamanını kısımlara ayırır; ticaret yapar, talebe okutur, evinin ihtiyaçlarını görürdü. Pek çok fakire yardım etmiş öğrencilerden bir çoğunu maddî yönden desteklemiştir.

İmam-ı Azam’ın Fıkh-ı Ekber, Fıkh-ı Ebsat, Alim ve-Müteal-lim, Vasiyet, Müsned gibi çok değerli eserleri vardır.

Hanefi mezhebinin bu büyük imamı Hicri 150 yılında vefat etmiştir.

Ebu Hanife Sözleri

Dinin alışveriş kısmını bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır ve çok pişman olur. (Ebu Hanife)

İnsan, her şeye şifa veren tek varlığın Allahü teâlâ olduğuna inanır; bununla beraber derdine deva olması için ilaç kullanır. Çünkü ilaç bir sebeptir. Şifasını verecek olan ise Allahü teâlâdır. (Ebu Hanife)

Bir kimsenin ilmi, kendisini AÎÎahü teâÎânın yasakÎarından men etmiyorsa, o kimse büyük tehÎikededir. (Ebu Hanife)

Allahü teâlâ bize, insanların mümin olanlarını sevmemizi, onlara karşı saygı beslememizi ve asla kırıcı olmamamızı, kalblerinde ne sakladıklarını bilemiyeceğimizi, hareketlerimizi buna göre ayarlamamızı emretmiştir. (Ebu Hanife) https://www.kalptensozler.com/ebu-hanife-sozleri.html

Din ilminde konuşan kimse, Allahü teâlânın kendisine: Benim dinimde sen nasıl fetva verdin, nasıl söz söyledin? sualini sormayacağını zannediyorsa, kendisine ve dinine gevşeklik etmiş olur. (Ebu Hanife)

>>>> Abdullah Azzam Sözleri

Eshab-ı kiramdan bize gelen, bildirilen her şeyin başımızın üstünde yeri vardır. (Ebu Hanife)

Mümin, Allahü teâlâdan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmaz. Şiddetli bir hastalığa yakalanır veya feci bir kaza veya belaya uğrarsa, gizli veya açık; “Ya Rabbi, bana bu belayı neden verdin?” diye şikayetçi olmaz. Tersine hastalığa, belaya ve kazaya rağmen Allahü teâlâyı anar ve şükreder. (Ebu Hanife)

Mümin, Allahü teâlânın kendisini devamlı denetlediğini bilir. Kimsenin bulunmadığı bir yerde veya herkesin yanında olsun, mutlaka kalptensozler.com Allahü teâlânın onu denetlediğine inanır. Krallar ve sözde büyük adamlar ise, ne gizli ve ne de açık bir yerde herhangi bir kişiyi denetleyemezler. (Ebu Hanife)

Şaşarım şu kimseÎere ki, zanÎa konuşurÎar ve onunÎa ameÎ ederÎer. (Ebu Hanife)

Bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın kıymetini ve fıkıh âlimlerinin değerini bilmezse, böyle âlimlerle oturmak [kitaplarını okumak, fıkıh öğrenmek] kendisine ağır gelir. (Ebu Hanife)

Dini Ebu Hanife Sözleri

Allahü teâlâ, kendisine şükür ismini vermiştir. Çünkü Allahü teâlâ, iyiliği ödüllendirir. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. (Ebu Hanife)

Eğer bilmediklerim ayağımın altında olsaydı, başım göğün en yüksek katına değerdi(Ebu Hanife)

Bilmediklerimi ayaklarımın altına alsaydım başım göğe değerdi. (Ebu Hanife)

KuÎÎarın birbirÎerine karşı işÎedikÎeri suçÎar, kendiÎeri için bir zuÎümden ibarettir. (Ebu Hanife)

Ebu Hanife Sözleri
Ebu Hanife Sözleri

Günah işlemeyi zillet; günahı terk etmeyi mürüvvet gördüm ve bildim. (Ebu Hanife)

Devlet başkanı sana bir mesele arz ettiğinde, söylediklerini kabul edeceğine kani olmadıkça, o meseleyi çözmeyi kabul etme. (Ebu Hanife)

Bilgisiz kişilerle özellikle dini konularda tartışmaya girme. (Ebu Hanife)

Olgunluğa erişmemiş yeni yetişmelerle çok konuşma, senli benli olma. (Ebu Hanife)

Sokaklarda, mescidlerde yiyip içme. Yol kenarlarındaki çeşme ve sulardan su içme. (Ebu Hanife)

İnsanların hatalarının ardına düşme, aksine onların güzelliklerini gör.Tartışma anında korkak olma. Yoksa bildiklerini karıştırırsın, dilin tutulur kalır. (Ebu Hanife)

>>>> Abdülkadir Geylani Sözleri

Talebelerine, sanki onlar senin çocuklarınmış gibi eğil ki, onların ilme arzuları artsın. (Ebu Hanife)

Yolda karşılaştığın her Müslüman’a selam ver. Hayır ehlini sev, şer ehlini de idare et. (Ebu Hanife)

Konuşurken bağırıp çağırma. Lüzumsuz yere sesini yükseltme. Sakin ve ağırbaşlı ol.Her ay oruç tutacağın belirli günlerin bulunsun. Bu konuda başkaları seni örnek alsın. (Ebu Hanife)

Bir toplum seni öne geçirmedikçe, ne namazda ne de başka işlerde onların önüne geçme. (Ebu Hanife)

Ancak ağırbaşlı bir şekilde yürü, hoppa ve kaypak olma.İşlerinde aceleci olma. (Ebu Hanife)

Evlilik hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmedikçe evlenme. Önce ilim talep et, sonra helâl mal kazan, sonra da evlen. (Ebu Hanife)

Dünyaya çokça haris olma, gönül zenginliği içinde ol. Fakir olsan bile kanaatkârlığını, gönül zenginliğini ortaya koy. (Ebu Hanife)


Ebu Hanife Sözleri yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz..

Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Pinterest 


 A    B    C    D    E    F    G    H     I     J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y   

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here