Ebu Hureyye Sözleri

0
1039
views
Ebu Hureyye Sözleri

Ebu Hureyye Sözleri, Ebu Hureyye Sözleri Yeni, Ebu Hureyye Sözleri Hazır, Ebu Hureyye Sözleri Twitter , Ebu Hureyye Sözleri Facebook, En İyi Ebu Hureyye Sözleri, Yeni Ebu Hureyye Sözleri, En Güzel Ebu Hureyye Sözleri, Ebu Hureyye Sözleri Uzun, Kapak Ebu Hureyye Sözleri, Etkileyici Ebu Hureyye Sözleri

Ebû Hureyre Kim

Sevgili Peygamberimizin değerli sahabelerinden biridir. Hayber’in 7 fethi sırasında kendi yaşadığı bölgeden gelerek İslamiyeti kabul etmiş, savaşa iştirak edip yararlıklar göstermiştir. Bundan sonra Resûlullah’a sınırsız bir sevgi duyan Hz. Ebû Hureyre Medine’ye yerleşerek orada yaşamaya başlamıştırAsıl ismi Abdurrahman’dır. Kedileri çok sevdiği ve onları koruduğu için peygamberimiz ona, “Kedi Yavrusu Babası” manâsına gelen Ebû Hureyre lâkabını vermiş, O da bunu candan kabul ettiğinden artık bu isimle anılmıştır.

Hz. Ebû Hureyre miladın 600. yılında doğmuş, 678 yılında vefat etmiştir. Bu uzun hayatın içinde Müslüman olduğu dönem şüphesiz ki önemli bir yer tutmaktadır. O, işi gücü olmayan, kimsesiz ve fakir bir kimseydi. Medine’de peygamberimizin himâyesinde yaşadı. Suffe Ashabı denilen sahabelerin ileri gelenlerinden oldu. Resûlullah’dan hiç ayrılmadı.

Her zaman onunla beraber oluyor, ona hizmet ediyor ve söylediği hadisleri ezberlemeye çalışıyordu. Bir defasında: ‘Ya Resûlallah! Senden birçok hadis işitiyorum da unutuyorum…” diye dert yanmış, peygamberimiz ise: “Ridanı (omuza alınan bir tür örtü) yay” buyurarak, elleriyle bir şey avuçlar gibi yapıp ridanm içine atmış ve bundan sonra Ebû Hureyre hiçbir şey unutmadığını bildirmiştir. Bu müstesna olay Resûlullah’ın mucizelerinden biri olduğu gibi, onun Ebû Hureyre’ye gösterdiği sevgiyi de ifade etmektedir.

Hz. Ebû Hureyre’den sahabe ve tabimden olmak üzere 800 kişi hadis rivayet etmiştir. Bu da onun İlmî üstünlüğünü ve hadis rivâyetindeki müstesna yerini göstermeye yeter.Ona niçin çok hadis rivâyet ettiği sorulduğunda, ilmi gizlemenin haram olduğunu söylemiştir.

Resûlullah’ın bu değerli sahabesi gerçek bir takva ve ilim hazinesiydi. İbadet etmek ve bildiğini duyurmaktan zevk alırdı. Hz. Ömer zamanında Bahreyn Valiliği yapmış, daha sonra da birtakım idari görevler aldıktan sonra Medine’ye gelerek, vefat edinceye kadar orada kalmıştır. Vefatında yetmiş sekiz yaşında bulunuyordu.

Ebu Hureyye Sözleri

Ey oğul! Halka güleryüz göster. Ters suratlı olma. Cömert ol. Kalbin kati olmasın. İnsanlarla iyi geçin ki, seni sevip dâima beraber olsunlar. Öldüğün vakit acıyıp ağlasınlar. Dua edip daima iyiliğini söylesinler.

Ey oğuI! Her ne yaparsan ALLAH için yap, misafire ikram eyIe. Zira bu Cennet anahtarıdır.

Ey oğuI! Sakın iyiIiği eIden koma. Her kime iyiIik edersen, ALLAH için et ki, ALLAH katında makbuI oIsun. ResuIuIIah (a.s.m.) şöyIe buyurmuştur: Yâ Ebâ Hüreyre! ALLAH’a CebraiI gibi ibadet etmiş oIsan biIe, mü’minIeri ALLAH için sevmedikçe ve münafıkIara ALLAH için buğzetmedikçe kabuI etmez.

Ey oğul! Delikanlılarla şakalaşma. Ağır ve sert konuşma. Suallerine cevap ver. Adlarıyla çağırma. Kardeşim, evladım, oğlum diye seslen. Hürmetlerini kazan. Hürmet insanın kendi elindedir. Hürmet edersen hürmet bulursun.

Ey oğul! Rızkının az olduğuna kederlenme, sabret. Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur: ALLAH bir kuluna rızkı az verse, o da bundan sızlanıp şikâyet etmeyerek sabretse, Cenab-ı Hak o kul ile meleklerine iftihar eder: Ey benim meleklerim! Sizler şahit olunuz, bu kulumun her lokmasına bedel, Cennet-i âlâda bir köşk ve bir derece ihan eyledim. Dünyada verdiğim nimetlere kanaat edip sabrettiği için bu dereceye ulaştırdım.

Ey oğul! İki kişi konuşurken aralarına girme. Sana birşey söyledikleri zaman dinlemezlik yapıp etrafına bakınıp durma. Yanında aksıran olursa, ona Yerhamükellahde. Yaşlı kimselerin yanından ayrılacağın zaman selâm verdikten sonra ayrıl. Yolda giderken senden büyüğün önünde yürüme. Ancak sen ondan âlim isen yürümeye hakkın vardır.http://www.kalptensozler.com/ebu-hureyye-sozleri.html

Ey oğul! Diğer aylarda da oruç tutmak büyük ibadettir. Her ayın Pazartesi, Perşembe günlerinde oruç tutana Cenab-ı Hak yedi yüz yıllık sevap ihsan ede

Ey oğul! Hiçbir işinde acele etme. Zira acele şeytan işidir. Ancak beş yerde acele etmek lâzımdır: 1. Evine misafir gelince önüne yemek getirmekte. 2. İnsanlık hali, bir günah işleyince tevbe etmekte. 3. Namazın vakti girer girmez kılmakta. 4. Kızını ve oğlunu vakti geldiğinde evlendirmekte. 5. Ölüyü defnetmekte. Acelede çok zarar vardır. İyice düşünmeden yapılan işlerde çok zaman, hata ve yanlışlık olur. Sonra onu düzeltmek mümkün olmaz. Onun için işini iyice düşün, sonra yap.

Ey oğul! Yaşlı kimselerle beraber bulunursan yanlarında hürmetle ayakta dur. Oturursan diz çöküp edeple otur. Yaşı ve bilgisi itibariyle senden büyük zatların tarafına geçme. Eğer sana birşey sorarlarsa bildiğini söyle, bilgiçlik taslamak için bilmediğini söyleme; belki onların aklı senden fazladır da yanlışını fark ederler ve mahcup.

Ey oğul! Zaruri bir işin www.kalptensozler.com olmadıkça mahalle aralarında dolaşıp durma. Evinin pencerelerinden dışarı bakma. Küçük çocuklarla oynama.

Ey oğuI! ÖIçü ve tartıda hiIe yapanIarı Kur’ân-ı Kerim CehennemIe tehdit etmektedir. SattıkIarı şeyi eksik verenIer fazIa kazandıkIarını sanarIar. HaIbuki, bu onIarın zararınadır. Âhiretteki azabından başka, hiIekârIıkIarı anIaşıIdıkça müşteri bir daha geImez. FazIa aIdıkIarı kendiIerine kaImaz. BeIâ ve feIâkete uğrarIar ve cereme verirIer. Bu çok defa görüImüş ve tecrübe oIunmuştur.

Ey oğul! Halka güleryüz göster. Ters suratlı olma. Cömert ol. Kalbin kati olmasın. İnsanlarla iyi geçin ki, seni sevip dâima beraber olsunlar. Öldüğün vakit acıyıp ağlasınlar. Dua edip daima iyiliğini söylesinler.

Ey oğul! Sattığın birşeyi alan kimse pişman olup geri getirirse, onu al. ALLAH, sana bunun on katını ihsan eder. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur: Bir kimseye birşey satarsanız, pişman olup geri getirirse alın. ALLAH böyle yapan kimseden razı olur, o şey zarar getirmez, fayda verir.

Ey oğul! Kapının önüne gelince Bismillahirrahmanirrahim diyerek eve sağ ayağınla gir, orada bulunanlara selâm ver. Eğer evde kimse yoksa, Esselâmü aleynâ ve âlâ. ibâdillâhissâlihîn dersen, eve seninle beraber şeytanlar girmez. Her neye başlarsan Besmele ile başla.

Ey oğul! Ramazan orucunu güzelce tut. Her kim Ramazan orucunu güzelce tutarsa Hak Teâlâ onu bin yıl oruç tutmuş gibi sevap verir. Cehennemle arası yerle gök arası kadar uzak oluR 


Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Google+    Pinterest 


 A    B    C    D    E    F    G    H     I     J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y   

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here