İslami Paylaşımlar Sözler

0
1256
views

İslami sözler kısa, islam sözleri etkileyici, dini sözler hadisler, islami sözler resimli, islami aşk sözleri, islami sözler instagram, etkili dini sözler, dini aşk sözleri sevgiliye

İslami Paylaşımlar Sözler

İnsan kendini Kelime-i Tevhid söylemeye, Lâ ilâhe İllallah demeye alıştırmazsa, Ölüm döşeğinde iken onu hatırlaması ve söylemesi güç olur.

Allah, imân edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah, hâin ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder. -Hac Sûresi-38

Paslanan her şeyin bir cilâsı vardır. Kalbin cilâsı “Estağfirullah” demektir.

Şüphe yok ki ben,tövbe edip inanan ve sâlih ameller işleyen,sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim -Tâhâ-82

Ey İnsan ! Yalnızlıktan şikâyet etme sakın..Öyle bir DOST’un var ki..! Sana Şah Damarından da yakın..

Sizden kim, Allah’a ve Resûlüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz… -Ahzâb Sûresi-31

Allahü Teâlâ birine duâ etmesini takdir etmişse, kabul etmeyi de takdir etmiştir. / Ebu Nuaym

Sevmek için Allah, arkadaş olmak için Kur’an, nasihat için de ölüm yeter. / İbn-i Şirin

Kul, Allahü Teâlâ için neyi terk ederse, Allahü Teâlâ ona karşılık daha hayırlısını verir. / Ebû Sâîd-i Ebû’l-Hayr Hz.

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır -Bakara-107

Kim Allah’ın Kitabından bir âyet öğrenirse, kıyâmet günü öğrendiği bu âyet onu gülerek karşılar. -Buhari, Müslim

Âhirete âit istediğine kolayca kavuşur, dünyaya âit olana kavuşman zorlaşırsa, bil ki sen iyi bir hâl üzerindesin.. / Beyheki

Bir şeyi istemek, ona nâil olmak (onu elde etmek) demektir; Zirâ Allahû Teâlâ kabul etmeyeceği duâyı kuluna ettirmez. / İmâm-ı Rabbânî (k.s)

Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. (Ölüm) belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini.. -Âl-i İmrân-145

En hayırlılarınız; görünüşü size Allah’ı hatırlatan, konuşması ilminizi arttıran ve davranışları size âhirete teşvik edendir. / Camiüssağir

Bir yeri ağrıdığında Hz.Peygamber, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri­ni okur, üzerine üfler ve eliyle ağrıyan yeri meshederdi. / Camiüssağir

Rabbimiz! Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma, (onlara mağlub etme!) bizi bağışla! -Mümtehine Sûresi-5

Ya Rabbim..! Kaderimde muhtaç olmak varsa, bu muhtaçlık sadece sana olsun. Beni senden başkasına muhtaç etme. / Hz.Yûsuf (aleyhisselâm)

Ey oğul! Allah’ı anman, kalbini O’na yaklaştırır. O’nun yakınlık evine girersin. O’na misafir olursun… / Abdülkâdir-i Geylânî (k.s)

Kıyâmet günü, belâlara uğramış olanlara tartı kurulmaz. Onların ecirleri, sağanak hâlinde üstlerine boşaltılır. / Tirmizi

Ölüm, gerçekte dirilik, Görünüşte yokluk, Hakikatte ebediliktir. / Hz.Mevlâna

Şüphesiz inkâr edenler ve zulmedenler (var ya), www.kalptensozler.com Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. -Nisâ Sûresi-168

Eğer Allah rızkı kullarının hepsine bol bol verseydi, yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Ama O, dilediğini bir ölçüye göre indirir.. -Şûrâ-27

Biri sana iyilkte bulunursa,devamlı sûrette Allahü Teâlâ’ya şükret.Çünkü o adamın kalbini sana çeviren Cenâb-ı Hak’tır / Bâyezid-i Bistâmî Hz

En üstün tesbih “Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallâhü vallahü ekber”dir. / Müslim

Mümin akıllı, basiretli, uyanıktır. Her işte Allah’ın rızâsını gözetir. Acele etmez, ilim sahibidir, haramlardan kaçar. / Deylemi

Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak duâ edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. / A’râf Sûresi-56

Ey Can, Git, sana dost olan birisini ara, Dost, şüphe yok ki , Dostun hayrını diler… / Hz.Mevlâna

De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde -İsrâ-80

Şunlara sahip olan, dünya ve âhiretin hayrına kavuşmuş demektir: Şükreden kalb, zikreden dil, uygun bir ev ve salihâ bir kadın / İbni Neccar

Sakın kullara el açma. İmân sahibi, bir şeye ihtiyaç duyarsa Mevlâ’sına yalvarır. / Abdülkâdir-i Geylâni Hz.

Herkesin, iyilik olarak yaptıklarını da kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde (insan) isteyecek ki -Âl-i İmrân-30

Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır; Kader, o vakti harekete geçirir vücuda getirir. / Hz.Ali (radıyallâhu anh)

Allahü Teâlâ buyurdu ki: Ey insanoğlu, bana ortak koşmadan kulluk edersen, amelinin karşılığını veririm. Duâ istemek senden.. / Taberani

Görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. -Mülk Sûresi-12

Pencereden giren ışık güneşe ne kadar uzaksa, ibâdetsiz kişi de Allaha o kadar uzaktır. / Şeyh Ali b.Sehl (k.s)

Duânın efdali, dünya ve âhirette Rabbinden af ve âfiyet istemektir. Affa ve âfiyete kavuşan, dünya ve âhirette kurtuluşa ermiştir / Tirmizi

Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma. / Hz.Ali (radıyallâhu anh) http://www.kalptensozler.com/islami-paylasimlar-sozler.html

Ey imân edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. -Tahrim Sûresi-8

Ey imân edenler, bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz. -Enfâl-45

Bilmiyor musun! Mü’minin rahatı, Rabbine kavuştuğu gün olacaktır. / Şâh-ı Nakşibend (k.s)

Allah bir kula bir nimet verir, o da “Elhamdülillah” derse, o nime­tin şükrünü ödemiş olur. Bir daha derse… / Camiu’s Sağir

Ey imân edenler! Allah’tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah’tan korkun.. -Haşr Sûresi-18

Allah bir kulu severse, onun kalbini kendisiyle meşgul edermiş..! / Bâyezîd-i Bistâmî (k.s)

(Resûlüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. -Hicr Sûresi-49

Âhiret endişeni dünya endişesinin önüne al!Eğer böyle yaparsan her ikisini de kazanır,her ikisinden de kârlı çıkarsın / Abdülkâdir Geylânî Hz

Neye talipsen O’sun Ve, Bir şeyi elde etmek istiyorsan onu terk et! Terk ettiğin şey mutlaka sana döner. / İbn-i Arâbî Hz.(k.s)

Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler… / Nisâ Sûresi-124

Kulun bütün düşüncesi âhiret olursa, Allah onun işini derli toplu yapar. Gönlünü zengin kılar. -Müsned, 5:183

Eceliniz sizi nasıl takip ederse, rızkınız da öylece takip eder. Rızk için sıkıntı çekerseniz, Allahü Teâlâ’nın emrine uygun.. / Taberani

Eğer sizden biriniz, iki rekat nâfile namazın sevâbını bilseydi, onu dağlardan daha büyük görürdü. Farz namazlara gelince / Ka’bü’l Ahbâr(k.s)

Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, halbuki Allah (sizin için) âhireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. / Enfâl Sûresi-67

Allah’ım! Bana doğru olanı ilhâm et ve beni nefsimin şerrinden koru. / Tirmizi

Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. -Talâk Sûresi-7

Siz niyetinizi Allah için güzel yapın. Her işiniz güzel olur..Kulun güzel niyetini Allah bilsin yeter.  / Gavs-ı Sâni (k.s)

Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır. / Hz.Ali (r.anh)

Allah seni sevdiği için sınar.Allah’ın emrine her uyuşunda, yasaklarından her kaçışında, Allah’ın sana olan sevgisi artar / Abdülkâdir Geylânî

Sen ALLAH’a güven..Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar.. / Hz.Mevlâna

Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyle ise şu ânı değerlendirmek için amele sarıl. / Bişr-i Hâfî Hz. (k.s)

Kul namaza durunca günahları başına ve omuzuna konur, Rükû ve secdeye kapanınca dökülür. / Hz.Ömer (radıyallâhu anh)

Şu üç şeyi yapan, imânın tadını alır:  1- İhlâsla (Lâ ilâhe illallah) diyen,  2- Severek zekâtını veren,  3- Nefsini tezkiye eden… / Hâkim

İyi bilin ki, Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. / Mücadele Sûresi-22

Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve sâlih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim -Tâhâ-82


Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Google+    Pinterest

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here