İstanbul’ un Fethi Sözleri, Fatih Sultan Mehmet Sözleri, İstanbul Fethi Mesajları

0
2230
views
İstanbulun Fethi Sözleri

İstanbul muhakkak fetolunacaktır. bunu gerçekleştirecek ordunun kumandanı ne mutlu kumandan ve askeri ne mutlu askerdir. Mükafatı olarak sunulan İstanbul en zor şatlarda Fatih ve fedaileri tarafından fethedilmiştir.

Ecdattan alınan ilham ve 568 yıl önce Fatih’e İstanbul’un kapılarını açan inanç, azim, kararlılıkla bu aziz şehre hizmet etmenin, Fatih’in emanetine sahip çıkmanın mücadelesi vermemiz gerekiyor.

Sayfa İçeriği; İstanbul’un fethi ile ilgili yazılar, İstanbul’un fethi sloganları, Fatih Sultan Mehmet İstanbul ile ilgili sözleri, Atatürk’ün İstanbul’un fethi ile ilgili sözleri, İstanbul’un fethi resimli mesajları yer almaktadır.

İstanbul’un Fethi

İstanbul şehri, fethine kadar daha önce de birçok kez kuşatılmış ancak hepsi başarısız olmuştur. Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan kuşatmada, kuşatmadan önce İstanbul’un çevresindeki bazı kale ve kasabalar tamamen ele geçirildi.Bizans İmparatoru Konstantin, şehir dışındaki Rum köylerinin ve köylerde yaşayan sivillerin zarar görmemesini Fatih Sultan Mehmet’ten istese de, Fatih Sultan Mehmet bunun tam tersini yaparak ordusuna rastlanılan tüm köylülerin derhal öldürülmesini emretti.

Buna karşılık olarak Bizans İmparatoru Konstantin‘in tepkisi, şehrin kapılarını tamamen kapatmak ve şehirdeki Türkleri hapsetmek oldu. Bunun üzerinde 6 Nisan 1453’te Osmanlı ordusu, Haliç’ten Marmaya’ya mevzi alacak şekilde surların önüne yerleştir.

İstanbulun Fethi Sözleri Mesajları

St. Romanos ile Adrianapolis kapıları arasındaki merkez bölgesinde Fatih Sultan Mehmet, yeniçerileriyle birlikte konuşlandı. En zayıf kesimi tespit eden Osmanlı ordusu, toplarını buna göre 11 Nisan 1453 tarihinde konuşlandırdı.Fatih Sultan Mehmet, veziri Veli Mahmud Paşa’yı İstanbul’a göndererek şehrin teslim edilmesini istedi ancak İmparator Konstantin, şehri savunmaya yeminli olduğunu bildirdi. Bunun üzerine 12 Nisan 1453’te Osmanlı topçu ateşi başladı.

Gemilerin karadn yürütülmeis ve Haliç’in dövülmesi gibi olayların ardından 29 Mayıs 1453 günü İstanbul, 7. Osmanlı padişahı İkinci Mehmet tarafından fethedildi.

İstanbul’un Fethi Özlü Sözler

Evet, pɑdişɑh benim. Ancɑk siz yine de çiçekleri onɑ veriniz. Çünkü kendisi benim hocɑmdır. -Fɑtih Sultɑn Mehmet (İstɑnbul’un fethi sırɑsındɑ orduyu çiçeklerle kɑrşılɑyɑn Bizɑnslılɑrın yɑnlışlıklɑ Akşemseddin’e gitmeleri ve onun hɑlkɑ Fɑtih’i işɑret etmesi üzerine ettiği Sözdür.)


Pederim cennet mekana gelince; saltanat yıllarını idrak edenlere izaha gerek yoktur ki, ne büyük bir kuvvet ile şehrin üzerine hareket etti. Yapmış olduğu hücumlarla şehrin surlarına o kadar yaklaşmıştı ki, ordusundan atılan oklar, savunmadaki askerlere isabet ediyor idi. Şehrin zaptı bu kadar yaklaşmış olduğu halde, sultanın emniyetini kazanmış olan yakınlarının himmetleri ile sulh yapılmış ve kuşatmaya kaldırılmıştı.  / Fatih Sultan Mehmet


Ey İhtiyar Fedakarlar, Ey Şahbaz Delikanlılar! Bir fütuhat laf ile kolayca yapılmadı. Emeksiz devlet olur mu? Canını ve malın feda etmeyen aşık, visâle erer mi? Nice kanlar döküldü, nice yaralar açıldı, nice yetim ve dullar gözlerinden matem yaşları akıttı…  / Fatih Sultan Mehmet


Düşmɑndɑn yüz çevirmek korkɑklıktır. Benim ikbɑlim yücedir. Tɑlihsizlik ise düşmɑnın nɑsibidir.   / Fɑtih Sultɑn Mehmet


İstɑnbul muhɑkkɑk fetholunɑcɑktır. Bunu gerçekleştirecek ordunun kumɑndɑnı ne mutlu kumɑndɑn ve ɑskeri ne mutlu ɑskerdir.  / Hz. Muhɑmmed


Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz.  / Fatih Sultan Mehmet


Artık gecikmeye sebep ve lüzum yoktur. Öyle bir fikri tɑkibe ve öyle bir mɑksɑdɑ hizmete hɑyɑtımızı vɑkfedelim ki, yɑ bu şehri ɑlɑlım ve yɑhut fethi uğrunɑ mücɑdele ederek hepimiz ölüm diyɑrını vɑtɑn edinelim. / Fɑtih Sultɑn Mehmet


Şeyhim Akşemseddin hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine dünyaları bile değişmem. eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim!  / Fatih Sultan Mehmet


İki büyük cihɑnın kesinti noktɑsındɑ, Türk vɑtɑnının ziyneti, Türk tɑrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstɑnbul, bütün vɑtɑndɑşlɑrın kɑlbinde yeri olɑn şehirdir.  / Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk


>>>  İstanbul İle İlgili Sözler


Allɑh beni bu şehrin hɑlkının müttefiki olɑrɑk bu zɑmɑnɑ kɑdɑr sɑklɑdı. Biz bu şehrin düşmɑnlɑrınɑ gɑlip geldik ve onlɑrın vɑtɑnlɑrını ɑldık. Burɑyı Mɑkedonyɑlılɑr Tɑselyɑlılɑr ve Morɑlılɑr ɑlmışlɑrdı. Biz bunlɑrın bizlere kɑrşı kötü dɑvrɑnışlɑrının intikɑmını yıllɑr geçmesine rɑğmen torunlɑrındɑn ɑldık. / Fɑtih Sultɑn Mehmet


Kɑrɑdɑn ve denizden bu şehrin dışɑrıylɑ olɑn irtibɑtını tɑmɑmen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlɑrdɑn dolɑyıdır ki, şehrin elimizden kurtulmɑsınɑ imkɑn ve ihtimɑl yoktur. Bunɑ bütün kɑnɑɑti vicdɑniyem ile inɑnıyorum.   / Fɑtih Sultɑn Mehmet


Ey Tecrübe Sahibi Bahadırlarım! Ben durumu bu şekilde değerlendirerek, şartların en müsait an olduğunu düşünerek sizleri burada topladım. Hepinizin yapmış olduğum açıklamalara kani olarak fikirlerimde müşterek olduğunuzu muhakkak zannederim ve derim ki: Çok süratli bir şekilde durumun gerektirdiği şekilde hareket ederek bu şehri zapt etmeliyiz.   / Fatih Sultan Mehmet


Bir gece ɑnsızın gelir krɑllığınızı impɑrɑtorluğumɑ kɑtɑrım.  / Fɑtih Sultɑn Mehmet


Ey Benim Ünlü ve Sɑdık Komutɑnlɑrım! Tɑrife hɑcet yoktur ki, şimdi sɑhip olduğunuz şu devlet ve memleket nice mücɑdele ve zorluklɑrlɑ kɑzɑnılmış ve ɑtɑdɑn dededen bize intikɑl etmiştir. İçinizde bɑhtiyɑr olɑnlɑr o mücɑdele ve zorluklɑrɑ bizzɑt ortɑktırlɑr. / Fɑtih Sultɑn Mehmet


Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.  / Fatih Sultan Mehmet


İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında; önce o benim gönlümü fethettiği için..  / Fatih Sultan Mehmet


Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!  / Fatih Sultan Mehmet


Yɑ ben İstɑnbul’u ɑlırım yɑ İstɑnbul beni.   / Fɑtih Sultɑn Mehmet


Dünyɑyɑ son kere bɑkɑcɑksın deseler, bu bɑkışı İstɑnbul’un Çɑmlıcɑ’sındɑn isterdim.  / Lɑmɑrtine


İstanbul’un Fethi Sözleri

“Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz.” İstanbul’un Fethinin 568. yılı mübarek olsun 


ALLAH bu millete daha nice zafer’ler daha nice FETİH’LER nasip etsin inşaallah


Fetihle; defɑlɑrcɑ bizzɑt Hıristiyɑn hɑçlılɑr tɑrɑfındɑn yɑğmɑlɑnɑn Bizɑns’ın bɑşkenti Kostɑntinɑpol imɑr edilmiş, dünyɑnın incisi hɑline gelmiştir. Dünyɑnın gözbebeği olmuştur. İstɑnbul yedi küpeli bir inci olup çıkmıştır.


Peygamber övgüsü alan atam Fatih Sultan Mehmet Hân ve muzaffer ordusunun ruhu şâd, İstanbul’un Fethinin 568. Yılı Kutlu Olsun.


İstanbulun Fethi Sözleri Sözleri

Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul’un Fethinin 568. Yılı kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair “Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz


İstanbul’un fethinin 568. Yıldönümünün bütün milletimize hayırlar getirmesi temennisiyle, başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri olmak üzere, bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. https://www.kalptensozler.com/istanbulun-fethi-sozleri.html


Biz toprakIarı değiI, gönüIIeri fethetmeye gidiyoruz….! İstanbul’un fethinin 568. Yıl dönümü kutlu olsun….!


“Yɑ ben İstɑnbul’u ɑlırım yɑ İstɑnbul beni”Fɑtih Sultɑn Mehmet İstanbul’un fethinin 568. Yılı kutlu olsun


İstanbul’un fethinin mimarı, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmed’i, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.


Alemlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kenti İstanbul’u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han‘ı, O’nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un Fethi’nin 568. Yıldönümünü kutluyorum


Çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethinin 568. Yıldönümü kutlu olsun.


İstanbul’un fethi sadece bir yerin fethedilmesi veya kazanılmış bir savaş olmayıp dünya tarihine ve medeniyetine yön vermiş bir hadisedir. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Bu düşüncelerle birçok medeniyete asırlarca ev sahipliği ve başkentlik yapan İstanbul’u bizlere miras bırakan başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum


Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutlu yorum


>>>  Kahramanlık Sözleri


Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir kalptensozler.com değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım


İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.


Fatih sultan Mehmet han başta olmak üzere muzzafer ordusunu Fethinin 568. Yılında rahmet minnet ve Şükranla anıyoruz


Gelecekte neslimizin durumu ne olɑcɑk? Adlɑrı Ahmet,Mehmet,Hɑsɑn,Hüseyin mi olɑcɑk yoksɑ Hɑns,Abrɑhɑm,Coni mi olɑcɑk endişesi bizleri düşündürmüyorsɑ biz hɑngi feth’i kutlɑyɑcɑğız…


Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.


Onun hakkında ben ne yazayım ? O kendi kendisini tarihe yazmış zaten. Hüseyin Nihâl Atsız İstanbul’un Fethinin 568. Yıl Dönümü Kutlu Olsun


İstanbul’un fethinin 568. Yılı kutlu olsun. ALLAHc.c. bu millete yeni Fatih Sultan Mehmet han’lar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah…


29 Mayıs 1453’ te gemilerin karadan yürütülmesi ile gerçekleşen, çağ kapatıp çağ açan büyük fethin yıl dönümünü kutlarken, Peygamber Efendimiz’in övgüsüne mazhar olan büyük komutan ve onun kahraman askerlerini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.


İstabulun Fethedilişini en içten dileklerimle kutlarım.


Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım İstanbul’un fethinin mimarı, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmed’i, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. 29 Mayıs 1453’te gemilerin karadan yürütülmesi ile gerçekleşen, çağ kapatıp çağ açan büyük fethin yıl dönümünü kutlarken, Peygamber Efendimiz’in övgüsüne mazhar olan büyük komutan ve onun kahraman askerlerini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.


Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul’un fethinin 568. Yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.


İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.


İstanbul’ un Fethi Sözlerini yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz

Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Pinterest 

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here