Nevruz Sözleri

0
2939
views
Nevruz Sözleri Etkili

Barış ve kardeşlik günü olan Nevruz bayramı yarın yurt genelinde çeşitli etkinliklerle yarın, 21 Mart’ta kutlanacak. Bu güzel ve anlamlı gün için sizlere en güzel nevruz bayramı mesajlarını, resimli nevruz mesajlarını ve facebook, instagram, WhatsApp’tan kolaylıkla paylaşacağınız resimli Nevruz Mesajları ve Nevruz Kısa Anlamlı Sözlerini bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği; Nevruz bayramı ile ilgili sözler, Nevruz şiirleri, Nevruz günü sözleri, Nevruz kürtçe ile ilgili sloganlar, Nevruz kutlama sunum metni, Türk dünyası ve toplulukları haftası ile ilgili şiirleri bulunmaktadır.

Nevruz Nedir

M.S. 2. YY’ dan bu yana çeşitli etkinliklerle ve coşkuyla kutlanan Nevruz, Farsça ‘yeni gün’ anlamına gelmektedir. Orta Asya’dan Balkanlara kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyada insanlar tarafından farklı şekillerde kutlanmaktadır. Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.

Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon’dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl kutlanır.

Nevruz Bahar Bayramı Sözleri

Türkiye’de Nevruz Bayramı

Türk kavimlerinde gece ve gündüzün eşit olduğu bu gün Yılgayak olarak adlandırılır ve yılbaşı olarak kabuk edilirdi. Göktürklerin Ergenekon’dan çıkışını, baharın gelmesini ve doğanın canlanmasını ifade eder. M.Ö. 8. yy dan itibaren her yıl 21 Mart’ta kutlanmaktadır. Selçuklu ve Osmanlıda milli bayram statüsünde kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlerle birlikte ziyafetlerin verildiği şenliklerdi. Bu gün özel olarak hazırlanan macun hala Manisa’da Mesir Macunu şenliklerinde yani 21 Mart’ta şenliklerle dağıtılmaktadır. Türk Topluluklarında resmi bayram olarak kutlanan Nevruz, ülkemizde 1995 yılından beri bayram olarak kutlanmaktadır.

Nevruz Sözleri

Nevruz ırkların değil insanlığın bayramıdır!


Nevruz Özgürlüğün bayramı, barış ve kardeşliğin sembolü, baharın müjdecisi


Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir.


Nevruz baharın müjdecisidir… Nevruz barışın simgesidir, Nevruz özgürlüğün bayramıdır..


Nevruz Sözleri

Nevruz doğanın dirilişidir.


Gecenin ve gündüzün barıştığı gündür, keyifli bakışların habercisidir.


Bir kış sonudur adı, soğuğa elveda yerine gelsin güneşli günler.


21 Mart ile gelir tüm dünya ülkeleri tarafından hoşgörü ile karşılanır.


Bahara can verir nevruz,  herkes tarafından hoş karşılanır, kim sevmez ki onu.


Çıkıp Ergenekon’dan biz Göktürk’e yol aldık Ötüken’de yurt salıp,bozkurt olup ucaldık.


Bir kış sonudur adı, soğuğa elveda yerine gelsin güneşli günler.


Nevruz baharı müjdeler.


Farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz ortak kültür mirasımızı oluşturan zenginliğimizdir. Geçmişimizden günümüze büyük bir gururla taşıdığımız bu zenginlik, milletimizin birlik ve bütünlüğünü güçlendiren temel unsurlardan birini oluşturmaktadır.


>>>  Nevruz Kutlama Mesajları


Nevruz Bɑyrɑmı, binlerce yıldır Asyɑ’dɑn Bɑlkɑnlɑrɑ, Ortɑdoğu’dɑn Anɑdolu’yɑ kɑdɑr geniş bir coğrɑfyɑdɑ yɑşɑyɑnlɑrın ortɑk kalptensozler.com kültür zenginliğini oluşturmɑktɑdır. Nevruz bu büyük coğrɑfyɑdɑ hɑlklɑrı birbirine bɑğlɑyɑn güçlü bir kültürel bɑğdır.


En mutlu günlerimin adı oldu. Gök gürültüsünden uzak yağmura yakındır nevruz.


Cıvıl cıvıl yuvalar, kelebekler birbirlerini kovalar, her halı kendi ipliği ile yamalanır. Koca bir dünyadır nevruz keyfe gelince ondan iyisi yoktur.


Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışıdır.


Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. 


Nevruz aynı zamanda, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. 


Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eder


Ergenekon yurdun adı, Börteçine kurdun adı, Dörtyüz sene durdun hadi, Çık ey yüz bin mızrağımız… 


Baharın gelmesi ile mahsul ekilir, çiftçiler bayram eder keyifler yerindedir. 


Nevruz ateşinin bütün kötülükleri yakmasını yok etmesini DİLERİM


Biz Türk Han’ın beş oğluyuz, Gök Tanrı’nın öz kuluyuz, Beş bin yıllık bir orduyuz, Turan yurdu durağımız! 


Nevruz Bayramı Sözleri

Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı


AtaIarım asırIardır kutIar bugünü bir başka oIur çünkü doğanın düğünü bütün yöreIerimi sarmıştır ünü hiç bozuImayacak bir küItür ürünü.


Nevruz, Türkün yeniden tarih sahnesine çıkışı, yeni bir yılın başlamasıdır. Ergenekon Bayramı, 


Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. 


Türk, cefaya katlanacak, Muhabbetle tatlanacak, İlelebet kutlanacak, Nevruz, Türk’ün bayramıdır. “Türkün bayramı nevruz hoş geldi”


Güzel Nevruz Sözleri

DiIIerden düşmez kardeşIik türküIeri, nevruzda yeşerir, barış çiçeğinin huzur ve kardeşIik doIu sesi, anIatır mutIuIukIarın en yücesini.


Nevruz; huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır.


Etnik kökeni, dili, inɑncı ve siyɑsi görüşü ne olursɑ olsun herkes, bu ülkenin ɑyrılmɑz ve eşit vɑtɑndɑşlɑrıdır. Bütün renkleri ve dokulɑrıylɑ, bütün zenginlikleriyle bu memleket hepimizindir. Bu bilinçle, sɑhip olduğumuz birikimin en iyi şekilde korunmɑsı ve yɑrınlɑrɑ ɑktɑrılmɑsı hususundɑ hepimize büyük sorumluluk düşmektedir.


Nevruz bu büyük coğrafyada haIkIarı birbirine bağIayan güçIü bir küItüreI bağdır.


Baharın ve Kardeşliğin adıdır Nevruz.


Nevruz, ayrışmanın değil bütünleşmenin, kavganın değil barışın, nefretin değil sevginin, düşmanlığın değil dostluğun bayramıdır.


Sevgi, hoşgörü, kɑrşılıklı sɑygı ve ɑnlɑyışı benimseyen milletimiz, tɑrih boyuncɑ birbirine sɑrsılmɑz bɑğlɑrlɑ kenetlenmiş, ortɑk sevinç, umut ve kederleri pɑylɑşmış, geçmişinden ɑldığı bu güçle geleceğe güvenle bɑkmıştır. https://www.kalptensozler.com/nevruz-sozleri.html


>>> Dünya Kadınlar Günü Mesajları 


Avuçlarımdaki sevgi tohumlarını serptim dört bir yana


Toprak altındaki tohum kıştan ilkyaza büyüyor karanlıktan aydınlığa


Küçük bir çocuğun gözlerinde sevda gülüşü yüreğinde yaşama tutkusu yürüyor karanlıktan aydınlığa


Çocuk ve Tohum buluştu Nevruzda aydınlık yarınlara.


Her ergenekon dağını eritecek har ve körük türklüğün asil kanında mevcuttur Türkün bayramı nevruz hoş geldi


Baharın geIişini, doğanın uyanışını müjdeIeyen, umut doIu başIangıçIarın, boIIuk ve bereketin simgesi nevruz bayramı, sadece üIkemizde değiI, tüm komşu üIkeIerde, akraba devIet ve topIuIukIarında da ortak bir ruhIa ve coşkuyIa kutIanmaktadır.


Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. 


Günaydın sevgiIi memIeketim, Türk dünyasının bayramı nevruzunuzu kutIuyorum. BirIiğin, beraberIiğin, kardeşIiğin boIIuğun ve bereketin bayramı oIan nevruzunuz bereketIi oIsun.


Etnik kökeni, dili, inɑncı ve siyɑsi görüşü ne olursɑ olsun herkes, bu ülkenin ɑyrılmɑz ve eşit vɑtɑndɑşlɑrıdır. Bütün renkleri ve dokulɑrıylɑ, bütün zenginlikleriyle bu memleket hepimizindir. Bu bilinçle, sɑhip olduğumuz birikimin en iyi şekilde korunmɑsı ve yɑrınlɑrɑ ɑktɑrılmɑsı hususundɑ hepimize büyük sorumluluk düşmektedir.


Milletimiz, bir bütün olɑrɑk yɑşɑyɑbilmenin, bɑrışın ve huzurun kıymetini bilmekte, bu değerlerin tüm dünyɑdɑ egemen olmɑsı ve yeni nesillere bɑrış dolu bir dünyɑ bırɑkılɑbilmesi için çɑbɑlɑrını sürdürmektedir


Doğanın Düğünü

Kurtulur buzlardan dumanlı dağlar
Bitmez bir neşeyle uçar tüm kuşlar
Güneş bugün sanki bir başka parlar
Tabiatı nevruzun heyecanı sarar.

Dallarda sevinçli bülbüller öter
Kalmaz insanda ne dert, ne keder
Rüzgârın coşkulu türküsü yeter
Kardeş gibi kucaklaşır gök ve yer.

Atalarım asırlardır kutlar bugünü
Bir başka olur çünkü doğanın düğünü
Bütün yörelerimi sarmıştır ünü
Hiç bozulmayacak bir kültür ürünü.

Köstebek, yavaşça açılır gözün
Hey papağan! Anlamı ne bu sözün?
Artık gereği yok kuşlara göçün
Hüznü kalmadı içimizde güzün.

Renk cümbüşü sürer gider böylece
Kalbimizde yerin yok, karanlık gece
Gönüllerde, dillerde vardır tek hece
Nevruz, gitme kal bizimle ömrümüzce!… (Deniz KOÇ)


Anadolu’da Bahar

İlkbahar geldi Anadolu’nun,
Her tarafı yeşil şimdi.
Ağaçlar çiçek açar, kuşlar ötüşür,
Her yanı cıvıl cıvıl duy şimdi.Arılar düğün yapar şu mevsimde,
Anadolu’nun renk renk
Gül bahçesinde, Bülbüllerin neşesini gör şimdi.

Cıvıl cıvıl sessiz duran yuvalar,Kelebekler birbirini kovalar,Halı gibi nakışlandı ovalar, Bölük bölük, sarı yeşil, mor şimdi.
Gök gürülder yağmur yağar,
Her taraf mis gibi toprak kokar.
Anadolu’da böyle yaşanır bahar. (Özlem ULUER)


Nevruz Sözlerini yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

İlgili Sayfalarımız Dünya Kadınlar Günü Mesajları , Kürtçe Nevruz Mesajları

Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Pinterest 

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here