Oruç Sözleri

0
1330
views
Oruç Sözleri

Sayfamızda oruç sözleri resimli, oruc sozleri Mevlana, oruç duası sözleri, oruç ilahisi sözleri, oruç ayı sözleri, oruç ayı sözleri, orucu anlatan sözler, dini oruc sozleri, oruc duasi sozleri Azeri, espirili oruç sözleri, oruç ilk günü sözleri, oruç ile ilgili sözleri, oruç ile ilgili sözleri yer almaktadır.

Anlamlı Oruç Sözleri

Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. -R. Salihin, 1259

Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.  –Nesai

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.  -ibni Ebiddünya

Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. -Tirmizi, Cihad 3, 1624

Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.  –Hakim

Oruçlu için birisi iftar ettiği vakit, öteki Rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki sevinç vardır.

Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!   -Tirmizi, Daavat 110, 3539

Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir. -ibni Nasr

Oruç, sâdece yemekten, içmekten vesaireden kesilmek değildir. Kâmil ve sevaplı oruç, ancak faydasız laftan, boş vakit geçirmekten, kötü söylemekten, nefsi-i emarenin bütün temayüllerinden de vazgeçmektir. Şayet biri sana söver yahut sana karşı cahilce herhangi bir harekette bulunursa, kendi kendine “Gerçek, ben oruçluyum, gerçek ben oruçluyum” de, sabret! Buyurulmuştur. -Musahabe-5 s: 74; Hakim, Beyhakî’den

Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasında hudut, sahur yemeğidir.  -Müslim, 6, 60

Yine Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Kim Allah Teala yolunda bir gun oruc tutsa, Allah onunla ates arasına, genisligi sema ile arz arasini tutan bir hendek kilar.”  -Tirmizi, Cihad 3, 1624

Resul-i Ekrem Efendimiz; “Ey insanlar büyük ve mübarek bir ay yaklaştı, gölgesi başınızın üstüne düştü. Bu öyle bir aydır ki, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Allah o mübarek ayın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde nafile namazı meşru kıldı.

Ramazan ayında kalpler imanla, eller gökyüzünde duayla huzurla geçmelidir.

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.  -Tirmizi, İman 3, 2612

Ramazan ayi girdiginde Allah teaIa arsi tasiyan www.kalptensozler.com meIekIere, tesbihten eIIerini cekip Muhammed (s.a.s.) ummetine ve mu’minIere istigfarda buIunmaIarini emreder.  – Hz. AIi (r.a.)

Bir kimse hac ve umre etse de ayni sene icinde oIse, Cennete girer. Kim Ramazan orucunu tutsa sonra oIse Cennete girer. – Hz. Ebu Said (r.a.)

Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona “Ben oruçluyum” deyin!-Buhari

Yalanla, gıybetle zedelenmeyen oruç, fenalıklara siperdir. Oruçlu olan bir kimse, bir müminin aleyhinde dedikodu ve ona eziyet etmedikçe, iftar edinceye kadar ibadettedir.

Bir kadın Resulullah (sav)”a gelerek: “Ben haccetmek için hazırlık yapmıştım. Bana (bir mani) arz oldu ne yapayım?” Efendimiz, “Ramazan”da umre yap, zira o ayda umre tıpkı hacc gibidir” buyurdu. -Ebu Davud, Hacc 79, Tirmizi, Hacc 95

Bütün müminler bu ayda şükür etsinler dua etsinler 11 ayın sultanı olan ramazan ayında iman tesinler istesinler.

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın) -Müslim, Sıyam 164, 1161

Ramazan ayını, hiIâIi görmedikçe veya sayıyı ikmaI etmedikçe öne aIıp başIatmayın. (HiIaIi görüp veya sayıyı tamamIadıktan) sonra müteakip hiIâIi görünceye veya sayıyı tamamIayıncaya kadar orucu tutun.

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. -Müslim, Sıyam 171, 1155; Tirmizi, Savm 26, 721 http://www.kalptensozler.com/oruc-sozleri.html

Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. -Nesai

Kim, üzerinde Ramazan ayının orucu oIduğu haIde öIecek oIursa, (öIünün veIisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.

Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur. -İ.Ebiddünya

Bir kadın ResuIuIIah (sav)”a geIerek: “Ben haccetmek için hazırIık yapmıştım. Bana (bir mani) arz oIdu ne yapayım?” Efendimiz, “Ramazan”da umre yap, zira o ayda umre tıpkı hacc gibidir” buyurdu. -Ebu Davud, Hacc 79, Tirmizi, Hacc 95

Bu ayda (Ramazan) her kim oruçlu bir mümine iftar edecek bir şey verirse, yaptığı bu iş günahlarının bağışlanmasına ve Cehennemden kurtulmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmeden onun kadar sevaba kavuşur.

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. -Deylemi

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.   -Müslim, Sıyam 2, 1079

Bu ayda (Ramazan) küçük büyük bir hayır yapan insan, başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır.

Bir kimse Ramazan orucunu tutar ve ona iIaveten SevvaI’den aItı gün tutarsa, bütün seneyi oruç tutmuş gibi oIur. -Hz. Ebu Eyyub (r.a.)

Oruç der ki: Ey Rabbim, hakikat ben onu, yâni oruçluyu, gündüzleri yemekten ve şehvetlerden menettim. Onun hakkında beni şefaatçi kıl!

Ramazan ayını, hilâli görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. (Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan) sonra müteakip hilâli görünceye veya sayıyı tamamlayıncaya kadar orucu tutun.

Kim Ramazan orucunu, farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah’tan isteyerek, gönül hoşluğu ve tam bir ihlâs ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır. Oruç Şefaat Edecektir. (Buhârî, Kitâbu’l- imân)


Bizim Sosyal Hesaplarımız;  Facebook    Twitter    Instagram    Google+    Pinterest 

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here